Δημιουργία ζώων μοντέλων για τη διερεύνηση του in vivo ρόλου της geminin: αδρανοποίηση του γονιδίου σε μύες με τη χρήση ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων (knockout) και ιστοειδική υπερέκφραση σε διαγονιδιακούς μύες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Generation of animal models for the study of geminin's in vivo role: inactivation of geminin in mice using totipotent mouse embryonic stem cells (knockout) and tissue-specific overexpression of geminin in transgenic mice
Δημιουργία ζώων μοντέλων για τη διερεύνηση του in vivo ρόλου της geminin: αδρανοποίηση του γονιδίου σε μύες με τη χρήση ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων (knockout) και ιστοειδική υπερέκφραση σε διαγονιδιακούς μύες

Κοταντάκη, Πανωρέα

Animal models
Gene inactivation in vivo
Tissue-specific overexpression
Gene trap mutagenesis
Ανοσοποιητικό σύστημα
Σύμπλεγμα SWI/SNF
Cre-IoxP σύστημα
Gene knockout
Μεταλλαξιγένεση με παγίδευση γονιδίων
SWI/SNF complex
Γονιδιακή αδρανοποίηση in vivo
Cre-IoxP system
Ζωικά μοντέλα
Ιστοειδική υπερέκφραση
Geminin
Immune system

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.