Θεότητες, λατρεία και χωροθεσία λατρευτικών τόπων στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο: Γεωμετρικοί - Αρχαϊκοί - Κλασικοί χρόνοι

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Deities, worship and siting of cult places in central and southern Peloponnese: Geometric - Archaic - Classical period
Θεότητες, λατρεία και χωροθεσία λατρευτικών τόπων στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο: Γεωμετρικοί - Αρχαϊκοί - Κλασικοί χρόνοι

Marantou, Eleni
Μαράντου, Ελένη

WORSHIP
Τελετουργία
Γνωρίσματα χθόνιας λατρείας
Χθόνιες θεότητες
Μυθολογία
Ritual
Cult places
Features of chtonian cult
Λατρευτικοί χώροι
Deities
Ιερό
Πελοπόννησος
Gods
ΘΕΟΤΗΤΕΣ
Peloponnese
Mythology
Chtonian deities
Λατρεία
Sanctuary
Θεοί

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)