Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών ενώσεων σε σιτηρά

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Development and validation of high performance liquid chromatography for the determination of antioxidant compounds in cereal samples
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό αντιοξειδωτικών ενώσεων σε σιτηρά

Ηρακλή, Μαρία

Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC)
Solid phase extraction
Cereals
Εκχύλιση στερεάς φάσης
Καροτενοειδή
Τοκοτριενόλες
Φαινολικές ενώσεις
Tocotrienols
Phenolic compounds
Αντιοξειδωτικά
Antioxidants
Τοκοφερόλες
Carotenoids
Tocopherols
Σιτηρά
High performance liquid chromatography

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)