Μεταφραστικές απόψεις των νεοσυμβολιστών κατά το μεσοπόλεμο: η περίπτωση του Καίσαρα Εμμανουήλ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Translation views of the neosymbolist poets during the midwar period: the case of Caesar Emmanuel
Μεταφραστικές απόψεις των νεοσυμβολιστών κατά το μεσοπόλεμο: η περίπτωση του Καίσαρα Εμμανουήλ

Παρισιάδου, Ελένη

Νόρμες
Literary translation
Poetic translation
Λογοτεχνική μετάφραση
Καίσαρ Εμμανουήλ
Ποιητική μετάφραση
Norms
Caesar Emmanuel

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)