Λευκή χορευτική σουίτα, για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
White dance suite for orchestra and choral
Λευκή χορευτική σουίτα, για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία

Μελισσάρη, Χρύσα

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γεννήθηκε μια νέα φόρμα μουσικής σύνθεσης,η λεγόμενη Όπερα -Σουίτα- Μπαλέτο (με 4 Σολίστες, 2 Αφηγητές, μεγάλη Χορωδία,μεγάλη Ορχήστρα, 2 σύγχρονες ομάδες χορού) σε συνδυασμό με τη φόρμα του «πάγου»δια μέσου της ειδικής χρήσης των πρωτότυπων προηχογραφημένων συνθέσεών μου, πουσυνδέονται από τη μια με το χιόνι και γενικά το υδάτινο στοιχείο που συμβολίζουν τονκύκλο ζωής-θανάτου και από την άλλη με ξεχωριστές μορφές του πνεύματος και τουπολιτισμού όπως τον Δ. Μητρόπουλο, Δ. Ροντήρη και Μ. Δαλμάτη. Επίσης είναιεξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι το έργο αυτό μπορεί να στηθεί και ως τρίαξεχωριστά μικρότερα έργα: 1. ως Όπερα (με χρήση του νεοελληνικού κειμένου), 2. ωςΣουίτα-Μπαλέτο (με την ποίηση του Πινδάρου) και 3. ως Σουίτα Προηχογραφημένηςμουσικής για μπαλέτο ή κινηματογράφο.Καταρχάς, η αγάπη μου για την Έρευνα και η ανάγκη μου να γνωρίσω τη Σύνθεση πιοβαθειά, ως ενότητα μουσικής και λόγου, με ώθησαν στην εκπόνηση αυτής της διατριβής, ενώη πεποίθηση ότι η διαχρονικότητα του ολυμπιακού ιδεώδους, τα μηνύματα, οι ευρύτερεςδιαστάσεις καθώς και το βάθος των συμβολισμών των Ολυμπιακών Αγώνων αξίζει νααναδεικνύονται από τους σύγχρονους Έλληνες με οδήγησε στη συγκεκριμένη επιλογή τουθέματος. Το γεγονός εξάλλου ότι οι Ιστορικοί Επιστήμονες και οι Ποιητές στην Ελλάδα δενέχουν ασχοληθεί με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η βιβλιογραφία σχετικά μεαυτούς είναι ελάχιστη, συνετέλεσε στην εστίαση του θέματος ακριβώς σ’ αυτό το χώρο. Καιείναι αξιοσημείωτο το συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξα έπειτα από έρευνα ότι χρονικάπροηγήθηκαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες των Θερινών.Το έργο μου αποτελείται από πέντε μέρη, τα οποία χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα:Εισαγωγή και τέσσερις Σκηνές. Το λιμπρέτο είναι της ποιήτριας Αμαρυλλίδας βασισμένο στηνΙδέα του Αργύρη Γραμμάτικα με αποσπάσματα έμμετρης μετάφρασης της ποίησης τουΠινδάρου από την ίδια ποιήτρια. Ενδιάμεσα δε διανθίζεται από τη ποίηση του Πινδάρου στοπρωτότυπο, την οποία χρησιμοποιώ συμβολικά κατά αναλογία των καλλιτεχνικώνδιαλειμμάτων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαιότητα. Επομένως τολιμπρέτο περιλαμβάνει στοιχεία της ελληνικής παράδοσης σε νεοελληνική και αρχαία γλώσσα.Από συνθετική άποψη, στο έργο αυτό έπρεπε να οργανώσω και να ελέγξω το υλικό μου σεπολλά και διαφορετικά επίπεδα και εν συνόλω να πετύχω ισορροπία όλων αυτών: ποίηση σεαρχαία-νεοελληνική γλώσσα, λιμπρέτο σε νεοελληνική γλώσσα, χορωδία ως φωνή λαού,ορχήστρα, σολίστες, αφηγητές και Προηχογραφημένη μουσική, οδηγίες σκηνοθέτη,χορογραφία για δυο μεγάλες χορευτικές ομάδες - άλλη για την ποίηση του Πινδάρου και άλληγια το λιμπρέτο της Αμαρυλλίδας, με προοπτική πλέον να παιχτεί ως μουσικό θέατρο-υπερπαραγωγή (διάρκειας περίπου 3 ωρών).Τελικά στο έργο μου παίρνουν μέρος:Α. Τέσσερις Σολίστ: 1. Soprano (Χιόνη), 2. Basso (Βισάλτης) 3. Alto (Τrainer Ι) και 4.Tenore (trainer ΙΙ). Η Χιόνη και ο Βισάλτης είναι οι βασικοί ήρωες, ενώ οι προπονητές ταδευτερεύοντα πρόσωπα.Β. Δύο Αφηγητές: 1. Αφηγητής Ι (ανδρικός ρόλος) που συμμετέχει ζωντανά στη σκηνήκαι 2. Αφηγητής ΙΙ (γυνακείος ρόλος) χαμηλή γυναικεία φωνή που μόνο ακούγεται στηνπροηχογραφημένη μουσική (αφηγείται η συγγραφέας – ποιήτρια Προϊσταμένη του Τ.Μ τουΕθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ευγενία Κουτσουλιέρη).Γ. Χορωδία, η οποία αντιπροσωπεύει τη φωνή του λαού.Δ. Προηχογραφημένη μουσική, η οποία έχει ρόλο δραματικό και αποτελεί τη «ΣτιγμιαίαΦόρμα» στη μακροδομή του έργου. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι το ηχητικόαποτέλεσμα του Tape είναι ηλεκτρονικό παρόλο ότι η πηγή του ήχου είναι από φυσικάόργανα. Η ηχογράφηση των συνθέσεων και η παραγωγή του tape έγινε στο Ε.Μ.Π. από τονηχολήπτη Ηλία Καρούμπαλη.Ε. Μεγάλη Ορχήστρα, η οποία άλλοτε παίζει tutti και άλλοτε ως ορχήστρα ΜουσικήςΔωματίου. Η ορχήστρα με τα χρώματα των οργάνων ζωγραφίζει όλες τις ψυχολογικέςμεταπτώσεις, τα συναισθήματα και τις καταστάσεις του αρχαίου και του νεοελληνικούλιμπρέτου.ΣΤ. Δύο Χορευτικές Ομάδες: 1. Χορός Α΄, ο οποίος χωρίζεται σε γυναικείο και ανδρικόκαι εκτελεί τη χορογραφία πάνω στο αρχαίο κείμενο. 2. Χορός Β΄, ο οποίος χωρίζεται επίσηςσε γυναικείο και ανδρικό και εκτελεί τη χορογραφία πάνω στο νεοελληνικό κείμενο και σταορχηστρικά μέρη.Γενικά, χρησιμοποιώ σύγχρονες τεχνικές για τα όργανα και τις φωνές και δημιουργώηχοχρωματικές μίξεις, οι οποίες προέρχονται από πρωτότυπους συνδυασμούς οργάνων. Τομουσικό σύστημα, το οποίο εφαρμόζω, είναι καθαρά προσωπική συνθετική δημιουργία, όπωςκατέληξε από τη μακροχρόνια ενασχόλησή μου με την ελληνική μας παράδοση, αλλά και τησύγχρονη μουσική δημιουργία, συνδυασμένα και με άλλα μουσικά συστήματα. Η εκτέλεση τουέργου αποτελεί μια υπερπαραγωγή μουσικής και θεάματος, στην οποία «παντρεύονται» οιφόρμες Όπερα- Σουίτα-Μπαλέτο και εμβόλιμες «Στιγμιαίες Φόρμες» (φόρμες του «πάγου»),οι οποίες λειτουργούν πολλές φορές ως συνδετικά περάσματα από το ένα τμήμα στο άλλο καιάλλες φορές ως αυτοτελή μουσικά τμήματα. Με τις καινοτομίες αυτές και με τη χρήση τουδιπλού λιμπρέτου το έργο αυτό ξεφεύγει από τις καθιερωμένες δομές της ευρωπαϊκήςόπερας και διαφέρει από την μπαρόκ Όπερα - Σουίτα - Μπαλέτο. Ταυτόχρονα με τηνεπίτευξη του στόχου για εξισορρόπηση και αρμονικό συνδυασμό του τρίπτυχου Λόγου-Μουσικής-Κίνησης μέσα από μια διαλεκτική σχέση του αρχαίου κόσμου και της σύγχρονηςεποχής η νέα αυτή φόρμα σύνθεσης προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία περιέχοντας όλα τακατά ποιόν μέρη της (ήθος, λέξις, διάνοια, μέλος, όψις).Το ολυμπιακό πνεύμα, η κίνηση των χειμερινών αθλημάτων και κάθε λέξη τωνποιημάτων τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική μετουσιώνονταν μέσα μου σεπρωτόγνωρους μαγικούς μουσικούς κόσμους σπάζοντας πολλές φορές τις καθιερωμένεςμουσικές φόρμες καταλήγοντας στο πεντάγραμμο, σαν γέννημα ενός επώδυνου τοκετού καιελευθερώνοντας την ψυχή μου στην αλήθεια του κόσμου.Εν κατακλείδι, μέσα από τη διδακτορική έρευνα το τελικό προïόν της Σύνθεσης υπέρ-υλοποίησε τους αρχικούς στόχους και επιδιώξεις, δουλεμένο δε με τέτοιον τρόπο καισυνδυάζοντας ετερογενή και ετερόκλητα στοιχεία πολιτισμικά και μουσικά δεν παραπέμπει σεκαμία συγκεκριμένη, μοναδική παράδοση, αλλά λαμβάνει πρωτοποριακές συνθετικέςδιαστάσεις σπάζοντας τις καθιερωμένες μουσικές φόρμες, μουσικά ακούσματα και δομέςόντας ταυτόχρονα κομμάτι της Ελληνικής Διαχρονικότητας. Τέλος οι Μυστικοί Συμβολισμοίπου προκύπτουν στο έργο οδηγούν σε προβληματισμό και αναζήτηση της Αλήθειας έκαστονεξ ημών! Αυτή η Τεχνική διατηρεί ζωντανό το έργο και για το Μέλλον.

Ολυμπιακό Ιδεώδες
Ελληνική μουσική κουλτούρα, βυζαντινή
Ολυμπιακό Πνεύμα
Λιμπρέτο σε νεοελληνική γλώσσα
Αρχαία τραγωδία, κατά ποιόν μέρη
Βισάλτης
Σουίτα
Ολυμπιονίκης
Δίαθλον
Όπερα
Μουσική, προηχογραφημένη
Φόρμα, πρωτότυπη
Λιμπρέτο σε αρχαίο κείμενο
Μπαλέτο
Ελληνική μουσική κουλτούρα, παραδοσιακή μουσική
Πίνδαρος
Ελληνική μουσική κουλτούρα, αρχαία ελληνική
Προσωπική συνθετική γλώσσα
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Πατινάζ
Αμαρυλλίδα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.