Ψηφιακή σχεδίαση και υλοποίηση κάρτας κρυπτογράφησης για μυστική επικοινωνία βασισμένη σε FPGA τεχνολογία

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2009 (EN)
Design and implementation of a digital cipher circuit for secret communication based on the FPGA technology
Ψηφιακή σχεδίαση και υλοποίηση κάρτας κρυπτογράφησης για μυστική επικοινωνία βασισμένη σε FPGA τεχνολογία

Μαργαρώνης, Παναγιώτης

Ακεραιότητα
Very high-speed integrated circuit (VHSIC)
Very high speed integrated circuits hardware description language (VHDL)
Κρυπτογράφηση
Field programmable gate array (FPGA)
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας
Decryption
Εμπιστευτικότητα
Authenticity
Γλώσσα περιγραφής υλικού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής ταχύτητας
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις ψηφιακών πυλών
Cipher
Αυθεντικότητα
Αποκρυπτογράφηση
CONFIDENTIALITY
Integrity

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2009


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)