Ψηφιακή σχεδίαση και υλοποίηση κάρτας κρυπτογράφησης για μυστική επικοινωνία βασισμένη σε FPGA τεχνολογία

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Design and implementation of a digital cipher circuit for secret communication based on the FPGA technology
Ψηφιακή σχεδίαση και υλοποίηση κάρτας κρυπτογράφησης για μυστική επικοινωνία βασισμένη σε FPGA τεχνολογία

Μαργαρώνης, Παναγιώτης

Ακεραιότητα
Very high-speed integrated circuit (VHSIC)
Very high speed integrated circuits hardware description language (VHDL)
Κρυπτογράφηση
Field programmable gate array (FPGA)
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας
Decryption
Εμπιστευτικότητα
Authenticity
Γλώσσα περιγραφής υλικού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής ταχύτητας
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις ψηφιακών πυλών
Cipher
Αυθεντικότητα
Αποκρυπτογράφηση
CONFIDENTIALITY
Integrity

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2009


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.