Ανάλυση άποψης της μεταφορικής γλώσσας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Sentiment analysis of metaphorical language
Ανάλυση άποψης της μεταφορικής γλώσσας

Rentoumi, Vassiliki
Ρεντούμη, Βασιλική

Μεταφορική γλώσσα
Sentiment analysis
Sentence classification
Word sense disambiguation
Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων
Ανάλυση άποψης
Μηχανική μάθηση
Machine learning
Figurative language
Απόδοση προσανατολισμού άποψης σε σημασίες
Sentiment classification of word senses
Ταξινόμηση προτάσεων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)