ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ TL [TLINX2 (X =S,SE,TE) TLG2X2 (X=S,SE,TE)]

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THALLIUM TERNARY COMPOUNDS [TLINX2 (X =S,SE,TE) �TLG2X2 (X=S,SE,TE)]
ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ TL [TLINX2 (X =S,SE,TE) TLG2X2 (X=S,SE,TE)]

ΧΑΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

THE OPTICAL ABSORPTION MEASUREMENTS IN THE TEMPERATURE RANGE (15-300K) SHOW A POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF THE DIRECT AND INDIRECT ENERGY GAP FOR THETLINSE2, TLINTE2 COMPOUND. POSSIBLE EXPLANATION IS MENTIONED. ELECTRICAL CONDUCTIVITY MEASUREMENTS WERE PERFORMED. THE CORRESPONDING I-V CHARACTERISTICS CONSIST OF AN OHMIC PART AND A NONLINEAR S-TYPE WITH WELL FORMED N.D.R. PART. IN THE N.D.R. A CONSIDERABLE INCREASE OF THE TEMPERATURE OF THE SAMPLE WAS REGISTERED. ACCEPTOR LEVELS AND THEIR CONCENTRATION WERE DETERMINED FROM ARRHENIUS PLOTS. AN ELECTROTHERMAL MECHANISM CAN WELL EXPLAIN THE FORMATION OF N.D.R. VOLTAGE OSCILLATIONS IN THE N.D.R. ARE CHAOTIC IN NATURE AND ASSOCIATED WITH THE DYNAMIC CHARACTER OF THE CURRENT FILAMENT.
ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ TLINSE2, TLINTE2 ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ. ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ TLINSE2, TLINTE2, TLGA2TE2 ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ S-ΤΥΠΟΥ I-V ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (N.D.R.). ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ARRHENIUS ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ N.D.R. ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ N.D.R. ΕΙΝΑΙ ΧΑΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΙΔΙΟΥ.

DIRECT AND INDIRECT ENERGY GAP
ELECTROTHERMAL PROCESS
CHAOTIC VOLTAGE OSCILLATIONS
ENERGY LEVEL AND CONCENTRATION OF ACCEPTOR
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΗ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΟΤΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΑΣΗΣ S-ΤΥΠΟΥ
S-TYPE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΕΣΟ, ΕΜΜΕΣΟ
NEGATIVE DIFFERENTIAL RESISTANCE REGION

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.