Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Contribution of aniumation and film narrative in the creation of multimedia learning for teaching / learning aims
Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

Σιάκας, Σπυρίδων

Ερευνητική τριγωνοποίηση
Distance learning
Morfological analysis
Power point
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Classical narrative
Educational multimedia
Research triagle
Εποικοδομητισμός
Constructivism
Κλασσική αφήγηση
Εκπαιδευτικά πολυμέσα
Μορφολογική ανάλυση
Animation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Hellenic Open University*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)