Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Contribution of aniumation and film narrative in the creation of multimedia learning for teaching / learning aims
Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

Σιάκας, Σπυρίδων

Ερευνητική τριγωνοποίηση
Distance learning
Morfological analysis
Power point
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Classical narrative
Educational multimedia
Research triagle
Εποικοδομητισμός
Constructivism
Κλασσική αφήγηση
Εκπαιδευτικά πολυμέσα
Μορφολογική ανάλυση
Animation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Hellenic Open University*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)