Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοContribution of animation and film narrative in the creation of multimedia learning for teaching / learning aims
Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

Σιάκας, Σπυρίδων

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η οριοθέτηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού-διδακτικού υλικού εξΑΕ με βάση συγκεκριμένες παιδαγωγικές, αφηγηματικές και μορφολογικές αρχές.

Ερευνητική τριγωνοποίηση
Distance learning
Morfological analysis
Power point
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Classical narrative
Educational multimedia
Εποικοδομητισμός
Research triangle
Constructivism
Κλασσική αφήγηση
Εκπαιδευτικά πολυμέσα
Μορφολογική ανάλυση
Animation


Ελληνική γλώσσα

2011


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Hellenic Open University*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.