Η χρησιμοποίηση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση των επιδράσεων νευροτρόπων ουσιών στα προκλητά δυναμικά

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
The use of artificial intelligence methods for the identification of neurotropic agents effects on evoked potentials
Η χρησιμοποίηση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση των επιδράσεων νευροτρόπων ουσιών στα προκλητά δυναμικά

Πιτσαλίδης, Χρήστος

Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων
Μέση κυματομορφή
Συνάρτηση δύναμης
Multiple comparison test
Προκλητό δυναμικό
Evoked potentials
Interictal electroencephalogram
Correlation function
Anticonvulsive drugs
Μεσοκριτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Power equation
Συσχέτιση
Two way analysis of variance
Mean waveform
Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)