Η χρησιμοποίηση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση των επιδράσεων νευροτρόπων ουσιών στα προκλητά δυναμικά

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The use of artificial intelligence methods for the identification of neurotropic agents effects on evoked potentials
Η χρησιμοποίηση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση των επιδράσεων νευροτρόπων ουσιών στα προκλητά δυναμικά

Πιτσαλίδης, Χρήστος

Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων
Μέση κυματομορφή
Συνάρτηση δύναμης
Multiple comparison test
Προκλητό δυναμικό
Evoked potentials
Interictal electroencephalogram
Correlation function
Anticonvulsive drugs
Μεσοκριτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Power equation
Συσχέτιση
Two way analysis of variance
Mean waveform
Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)