Τα σπίτια του μεσοπολέμου στην Αττική: αστική, προαστιακή, εξοχική κατοικία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The houses of the interwar period in Attika: urban, suburban, country housing
Τα σπίτια του μεσοπολέμου στην Αττική: αστική, προαστιακή, εξοχική κατοικία

Ρούσση, Βασιλική

Hellenicity
Ελληνικότητα
Κίνηση για την επιστροφή στις ρίζες και απαρχές μοντερνισμού
Αστική μονοκατοικία
Αναθεώρηση του μοντέρνου στην προαστιακή και εξοχική κατοικία
Urban double- and triple-house
Εκλεκτικισμός και γραφική ατχιτεκτονική
Urban single- family house
First suburban and country houses
Διπλο- και τριπλοκατοικία
Urban, suburban, country house of the interwar period in Attika
Review of the modern movement in the suburban and country house
Αστική, προαστική, εξοχική κατοικία του μεσοπολέμου στην Αττική
Κώδικες μοντέρνου κινήματος στην αστική και προαστική μονοκατοικία
Movement to return to the roots and the origins of modernism
Principles of the modern movement in the urban and suburban house

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)