Τα σπίτια του μεσοπολέμου στην Αττική: αστική, προαστιακή, εξοχική κατοικία

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
The houses of the interwar period in Attika: urban, suburban, country housing
Τα σπίτια του μεσοπολέμου στην Αττική: αστική, προαστιακή, εξοχική κατοικία

Ρούσση, Βασιλική

Hellenicity
Ελληνικότητα
Κίνηση για την επιστροφή στις ρίζες και απαρχές μοντερνισμού
Αστική μονοκατοικία
Αναθεώρηση του μοντέρνου στην προαστιακή και εξοχική κατοικία
Urban double- and triple-house
Εκλεκτικισμός και γραφική ατχιτεκτονική
Urban single- family house
First suburban and country houses
Διπλο- και τριπλοκατοικία
Urban, suburban, country house of the interwar period in Attika
Review of the modern movement in the suburban and country house
Αστική, προαστική, εξοχική κατοικία του μεσοπολέμου στην Αττική
Κώδικες μοντέρνου κινήματος στην αστική και προαστική μονοκατοικία
Movement to return to the roots and the origins of modernism
Principles of the modern movement in the urban and suburban house

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.