Η εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης: το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος (Η αναγνώριση των σημασιακών σχέσεων των λέξεων -συνώνυμα, αντίθετα- από μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The education of school children with visual impairments: the example of the lamguage course (the identification of relationships between words, synonyms, antonyms by students of senior classes of primary school)
Η εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης: το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος (Η αναγνώριση των σημασιακών σχέσεων των λέξεων -συνώνυμα, αντίθετα- από μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου)

Ριζικιανός, Ιωάννης

Συνώνυμα
Significance relations of words
Synonyms
Higher classes of elementary school
Αντίθετα
Antonyms
Children in school age
Γλωσσικό μάθημα
Εκπαίδευση
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Visual impairments
Ανώτερες τάξεις δημοτικού σχολείου
Education
Language course
Προβλήματα όρασης
Σημασιακές σχέσεις λέξεων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)