Development of multimedia system for e-learning used semantic web technologies

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος για ηλεκτρονική εκπαίδευση με τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού
Development of multimedia system for e-learning used semantic web technologies

Τζελέπης, Σταμάτης

Το ευρύτερο πεδίο ενδιαφέροντος τής διατριβής αφορά την μοντελοποίηση και την α‐νάπτυξη οντολογιών και με την ολοκλήρωση τους με περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μά‐θησης και διαχείρισης και προώθησης πολιτιστικού υλικού. Το αντικείμενο και η ερευ‐νάς τής διατριβής επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μίας νέας πρωτότυπης μεθοδολογίαςκατασκευές οντολογιών η οποία εξετάζει στοιχεία των διαχειριστικών διαδικασιών τηςοντολογικής μηχανικής όπως έλεγχο ποιότητας ανάλυση κόστους και ρίσκου. Την δημι‐ουργία οντολογιών για τα σπουδαιότερα μέρη ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαί‐δευσης. Την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μεβάσει τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (semantic web) και των οντολογιώνΑυτό θα επιτρέψει στους εργαζομένους‐εκπαιδευόμενους ενός οργανι‐σμού/επιχείρησης να εκπαιδευθούν σύμφωνα με τις ανάγκες τής παρούσας η επόμενηςθέση τους, να εντοπίζει τούς καταλλήλους υποψηφίους για ένα έργο. και να εκπαιδεύειόταν διαπιστώνεται έλλειψη επάρκειας και ικανοτήτων από τους εργαζόμενους Επίσηςαναπτύχθηκε μία πύλη διαχείρισης πολιτιστικού υλικού. Παρουσιάζονται όλες οι διαδι‐κασίες ανάπτυξης και δεικνύει την ενσωμάτωση των τεχνολογιών του σημασιολογικούιστού και των οντολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομάς

Semantic web
E-learning
Σημασιολογικός ιστός
Πολιτιστικό περιεχόμενο
Ontology
Cultural heritage
Ηλεκτρονική εκπαίδευση
Οντολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.