Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ος αι.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2006 (EN)
Engagement and marriage allowances in the case of the Ecclesiatical courts of the Holy Metropolis of Servia and Kozani(18th-20th century)
Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ος αι.)

Διάφα-Καμπουρίδου, Βασιλική

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τη μνηστεία και τις γαμήλιες παροχές σύμφωνα με τη Νομολογία των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Βασίζεται σε ανέκδοτους Κώδικες που προέρχονται από το αρχείο της Ι. Μητροπόλεως και φυλάσσονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης και στα Γ.Α.Κ. ν. Κοζάνης. Η έννοια της μνηστείας ήταν ταυτόσημη με την έννοια του αρραβώνα, αν και ο αρραβώνας είχε και περιουσιακό περιεχόμενο. Η μνηστεία συνιστάτο σύμφωνα με το τυπικό που όριζε η εγκύκλιος του 1868. Οι μνηστοί δεν έπρεπε να υπάγονται στα κωλύματα που απαγόρευαν την τέλεση της μνηστείας και οι λόγοι λύσης της ήταν περιορισμένοι, σύμφωνα με αυτούς που προέβλεπε το επίσημο δίκαιο ή είχαν επικρατήσει στη νομολογία. Οι συνέπειες της λύσης της μνηστείας ήταν προσωπικές και περιουσιακές. Γαμήλιες παροχές, ήταν αυτές που δίνονταν με την προοπτική του γάμου. Κυριώτερη από την πλευρά της γυναίκας ήταν η προίκα. Αλλες παροχές ήταν το νάχτι, το τράχωμα, το αγριλίκι, η πρόγραμη δωρεά και η κρεβατοδωρεά. Σχετικό θέμα ήταν το προικοσύμφωνο στο οποίο καταγράφονταν η προίκα και άλλες γαμήλιες παροχές

Arrabon
Προίκα
Dowry
Αρραβώνες
Εκκλησιαστικά δικαστήρια
Προικοσύμφωνο
Εκκλησιαστικό δίκαιο
Nachti-Trachoma
Νάχτι-τράχωμα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2006


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY_NC_SA*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)