ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ: ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
DETECTION OF THE SOMATOSTATINERGIC RECEPTORS IN THE RETINA: SOLUBILIZATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE RECEPTOR
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ: ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

ΛΙΑΠΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

THE PRESENT STUDY REVEALED THE PRESENCE OF SPECIFIC BINDING SITES FOR SOMATOSTATIN IN THE RABBIT RETINA. THESE WERE SOLUBILIZED IN AN ACTIVE FORM USING THE DETERGENTS, CHAPS AND OCTYL-GLUCOSIDE IN THE PRESENCE OF ADDITIONAL PHOSPHOLIPIDS AND GLYCEROL. THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF THE SOLUBILIZED SOMATOSTATINERGIC RECEPTORS WERE EXAMINED. THESE REVEALED THAT THE RECEPTORS ARE N-GLYCOZYLATED PROTEINS COUPLED TO G-PROTEINS, HAVE DIFFERENT MOLECULAR WEIGHTS (27-60KD) AND TWO DIFFERENT PI VALUES. THE PHARMACOLOGICAL AS WELL AS THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF THE RETINAL SOMATOSTATINERGIC RECEPTORS SUGGEST THE PRESENCE OF DIFFERENT RECEPTOR-SUBTYPES.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ CHAPS ΚΑΙ OKTYL-ΓΛΥΚΟΣΙΔΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Ν-ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ G-ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΡΙΑΚΑ ΒΑΡΗ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 60KD ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ. ΤΟΣΟ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΛΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥΣ.

Retina
Solubilization
Διαλυτοποίηση
Chromatography
Αμφιβληστροειδής
ΗΛΕΚΤΡΟΡΟΦΗΣΗ
Receptors
LECTIN
Δέσμευση
ΛΕΚΤΙΝΗ
Electrophoresis
Υποδοχείς
Somatostatin
Σωματοστατίνη
Χρωματογραφία
BINDING

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.