Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
ΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
A MORAL ANALYSIS OF LYING

ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ

THE METHODOLOGY AND THE TERMINOLOGY FOLLOWED IN THIS DISSERTATION DRAW FROM THERICH TRADITION OF CONTEMPORARY ANALYTIC MORAL PHILOSOPHY. IN THE FIRST PART ADETAILED CONCEPTUAL ANALYSIS OF LYING IS OFFERED. ON THE SECOND PART SEVERAL THEORIES CONCERNING THE MORALITY OF LYING ARE CRITICALLY EXAMINED AND A NEW MODERATE APPROACH IS SUGGESTED. EMPHASIS IS GIVEN TO THE VARIOUS HARMS CAUSED BY LYING AND IN PARTICULAR TO THE INFRINGEMENT OF PERSONAL AUTONOMY. CERTAINGUIDELINES ARE GIVEN. FINALLY, THIS APPROACH IS APPLIED TO THE FIELDS OF POLITICAL AND MEDICAL ETHICS.
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ.ΤΕΛΟΣ, Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ
Utilitarianism
ΙΑΤΡΙΚΗΗΘΙΚΗ
ΨΕΥΔΟΣ
Ωφελιμισμός
DECEPTION
LYING
Medical ethics
ΚΑΝΤ
Αυτονομία
POLITICAL ETHICS
Autonomy
MORAL THEORY
ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
KANT

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.