Η επίδραση της χορήγησης μαγνησίου από του στόματος στην ινσουλινοευαισθησία και το ισοζύγιο των ηλεκτρολυτών στην ιδιοπαθή υπέρταση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The effect of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and electrolyte balance in essential hypertension
Η επίδραση της χορήγησης μαγνησίου από του στόματος στην ινσουλινοευαισθησία και το ισοζύγιο των ηλεκτρολυτών στην ιδιοπαθή υπέρταση

Χατζησταυρή, Λίνα

Hypertension
Ambulatory blood pressure
Magnesium supplementation
Insulin sensitivity
Intracellular ions
Oral glucose tolerance test (OGTT)
Ενδοκυττάρια ιόντα
Αρτηριακή υπέρταση
Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
Ινσουλινοευαισθησία
24ωρη αρτηριακή πίεση
Μαγνήσιο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2009


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)