Σχέση των επιπέδων της καρνιτίνης και των προϊόντων του ενδιάμεσου μεταβολισμού του νεογνού με τα επίπεδα καρνιτίνης της μητέρας σε φυσιολογική και διαβητική κύηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Neonatal carnitine levels and products of intermediary metabolism in relation to maternal carnitine levels in normal and diabetic pregnancy
Σχέση των επιπέδων της καρνιτίνης και των προϊόντων του ενδιάμεσου μεταβολισμού του νεογνού με τα επίπεδα καρνιτίνης της μητέρας σε φυσιολογική και διαβητική κύηση

Αγακίδου, Ελένη

Tandem mass spectrometry
Διαδοχική φασματομετρία μάζας
Acylcarnitine
b-oxidation
Λιπαρά οξέα
β-οξείδωση
Fatty acids
Ακυλκαρνιτίνη
Αμινοξέα
Διαβήτης κύησης
Νεογνό διαβητικής μητέρας
Aminoacids
Gestational diabetes
Infant of diabetic mother

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)