Μελέτη της ενδοφλέβιας και ενδοφθάλμιας συγκέντρωσης του Avastin μετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση στον έτερο οφθαλμό: πειραματική μελέτη σε κονίκλους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Study of the intravenous and intraocular concentration of Avastin after intravitreal administration in the fellow eye: experimental study in rabbits
Μελέτη της ενδοφλέβιας και ενδοφθάλμιας συγκέντρωσης του Avastin μετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση στον έτερο οφθαλμό: πειραματική μελέτη σε κονίκλους

Σινάπης, Άγγελος

The purpose of this study is to describe with great accuracy the pharmacokinetics of Avastin, in the left eye and serum, after intravitreal injection of 1.25 mg/0.05 ml Avastin in the right eye in rabbits. Avastin is a very important drug in Ophthalmology today. The right eye of 20 rabbits was injected intravitreally with 1.25 mg/0.05 ml Avastin at day 0. Both eyes of four rabbits each time were enucleated at days 1, 3, 8, 15 and 29. Bevacizumab concentrations were measured in vitreous and aqueous of the left eye as well as the serum. The concentration of anti-bevacizumab antibodies was also measured in serum using high sensitivity ELISA. Maximum vitreous (0.335 ng/mL) and aqueous humor (1.61 ng/mL) concentrations of bevacizumab in the left eye were measured at day 8. The same day was measured the maximum concentration of bevacizumab in serum (0.413 μg/mL). A concentration of 0.218 ng/mL was maintained in the vitreous 29 days after injection. A concentration of 0.11 ng/mL was maintained in aqueous humor 29 days after injection. In serum, a concentration of 0.032 μg/mL was maintened 29 days after intravitreal injection of 1.25 mg/0.05 ml Avastin in the right eye. Half-life values of bevacizumab in the left aqueous humor and serum were 5.56 and 5.87 days, respectively.The concentration of anti-bevacizumab antibodies in serum is at least 200-fold lower than the bevacizumab concentration. Therefore, anti-bevacizumab antibodies cannot have an important effect on bevacizumab concentration because of their low concentration.
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την ακριβή περιγραφή της φαρμακοκινητικής στον αριστερό οφθαλμό και στον ορό του αίματος ενός πολύ σημαντικού φαρμάκου της σύγχρονης Οφθαλμολογίας, του Avastin, μετά από ενδοϋαλοειδική ένεσή του στο δεξιό οφθαλμό κονίκλων. Ο δεξιός οφθαλμός 20 κονίκλων υπέστη ενδοϋαλοειδική ένεση με 1.25 mg/0.05 ml Avastin την ημέρα 0. Αμφότεροι οι οφθαλμοί 4 κονίκλων κάθε φορά λαμβάνονταν μετά από ευθανασία τις μέρες 1, 3, 8, 15 και 29. Οι συγκεντρώσεις του Avastin υπολογίστηκαν στο υαλοειδές και υδατοειδές υγρό του αριστερού οφθαλμού καθώς και στον ορό του αίματος τις ανωτέρω ημέρες. Υπολογίστηκε επίσης με χρήση της υψηλής ευαισθησίας ELISA και η συγκέντρωση των anti-bevacizumab αντισωμάτων στον ορό των κονίκλων. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του Avastin στο υδατοειδές και υαλοειδές του αριστερού οφθαλμού καθώς και στον ορό μετρήθηκαν την 8η ημέρα του πειράματος. Στο υδατοειδές υγρό του αριστερού οφθαλμού η μέγιστη συγκέντρωση ήταν 1.61 ng/mL, στο υαλοειδές 0.335 ng/mL ενώ στον ορό ήταν 0.413 μg/mL. Η συγκέντρωση του φαρμάκου την 29η ημέρα του πειράματος μετρήθηκε στα 0.11 ng/mL στο υδατοειδές και στα 0.218 ng/mL στο υαλοειδές υγρό του αριστερού οφθαλμού ενώ στον ορό του αίματος μετρήθηκε στα 0.032 μg/mL. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του Avastin στο υδατοειδές υγρό του αριστερού οφθαλμού, που δεν υποβλήθηκε σε ενδοϋαλοειδική ένεση, ήταν 5.56 ημέρες ενώ στον ορό του αίματος 5.87 ημέρες. Η συγκέντρωση των anti-bevacizumab αντισωμάτων στον ορό του αίματος είναι τουλάχιστον 200 φορές χαμηλότερη από τη συγκέντρωση του bevacizumab (Avastin) κι επομένως τα anti-bevacizumab αντισώματα δεν μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση και δράση του Avastin.

Κόνικλοι
Rabbits
Intravitreal administration
Φαρμακοκινητική
Pharmacokinetics
Ενδοϋαλοειδική χορήγηση
Bevacizumab
Avastin

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.