Ιστορία και πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική Θράκη από το 1930 έως το 2011: πρωτογενές υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
History and culture: wood carving art and artists in greek Thrace from 1930 to 2011: original material and use in education
Ιστορία και πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική Θράκη από το 1930 έως το 2011: πρωτογενές υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση

Ελευθερίου, Πιπίνη

Psychological discursive analysis
Historic and ethnographic on site research
Historic, class, cultural identity
Digital history
Greek Thrace
Original research material
Ψηφιακή ιστορία
Πολιτισμική ιστορία της ελληνικής Θράκης
Study in woodcuts as historic art material
Ψυχολογική ανάλυση λόγου
Ιστορική εθνογραφική επιτόπια έρευνα
Ελληνική Θράκη
Interviews and woodcuts
Πρωτογενές ερευνητικό υλικό
Συνεντεύξεις και ξυλόγλυπτα έργα
Cultural history of greek Thrace
Ιστορική, ταξική, πολιτισμική ταυτότητα
Μελέτη ξυλόγλυπτων έργων ως ιστορικό εικαστικό υλικό

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)