Μελέτη της έκφρασης του αναστολέα της απόπτωσης σουρβιβίνης και των ισομορφών της σε δείγματα ασθενών με καρκίνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Study of the expression of the inhibitor of apoptosis survivin and its isoforms in samples of patients with cancer
Μελέτη της έκφρασης του αναστολέα της απόπτωσης σουρβιβίνης και των ισομορφών της σε δείγματα ασθενών με καρκίνο

Παυλίδου, Αναστασία

Η πρωτεΐνη σουρβιβίνη (survivin) υπερεκφράζεται στις περισσότερες μορφές καρκίνου, συμβάλλοντας στην αντίσταση των καρκινικών κυττάρων σε αποπτωτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής αναπτύχθηκε μέθοδος με σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμού του mRNA της άγριου τύπου σουρβιβίνης, της σουρβιβίνης-2β και της σουρβιβίνης-ΔΕx3 με την τεχνολογία του LightCycler. Για πρώτη φορά βρέθηκε στην έρευνά μας μια σημαντική συσχέτιση του λόγου της σουρβιβίνης-ΔΕx3/άγριο τύπο σουρβιβίνης με την πρόγνωση. Επίσης, διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε δείγματα καρκίνου του παχέος εντέρου πως η σουρβιβίνη-2β είχε συσχέτιση με το μορφολογικό τύπο. Η άγριου τύπου σουρβιβίνη και η σουρβιβίνη-ΔΕx3 εμφάνισαν σημαντική συσχέτιση στους ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου με την ηλικία και το Τ (από το σύστημα ΤΝΜ). Στα ζεύγη ιστών καρκίνου του παχέος εντέρου και παρακείμενων ιστών ο λόγος της σουρβιβίνης-ΔΕx3 προς την άγριου τύπου σουρβιβίνη εμφάνισαν μια σημαντική στατιστική συσχέτιση με το μέγεθος του όγκου. Ενώ ο λόγος της σουρβιβίνης-2β προς την άγριου τύπου σουρβιβίνη παρουσίασε μεγαλύτερη έκφραση στους παρακείμενους ιστούς από ότι στους καρκινικούς. Σε ότι αφορά τους ιστούς ασθενών με καρκίνο του μαστού η σουρβιβίνη-2β, η σουρβιβίνη-ΔΕx3 και ο λόγος της σουρβιβίνης-2β προς τον άγριο τύπο σουρβιβίνης εμφάνισαν μία συσχέτιση με το βαθμό κακοήθειας του όγκου στα δείγματα με καρκίνο του μαστού. Μια σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ του λόγου της σουρβιβίνης-2β προς τον άγριο τύπο σουρβιβίνης και των υποδοχέων για οιστρογόνα.Με περαιτέρω έρευνα οι ισομορφές της σουρβιβίνης θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέους προγνωστικούς βιοδείκτες και στόχους νέων μεθόδων θεραπείας στις κακοήθειες του παχέος εντέρου και του μαστού.
The protein survivin is overexpressed in most cancers, contributing to the resistance of tumor cells to apoptotic stimuli from the environment. The aim of our study was to develop and validate a sensitive and specific method for the quantification of mRNA survivin and two isoforms with real-time PCR. Our method is based on the Lightcycler Technology (Roche Applied Science) and it was applied to 82 samples of tumor tissues, 20 normal tissues and 11 adjacent normal tissues.For the first time in our study, was found a significant correlation between the ratio of type survivin-ΔEx3/wild type survivin and the prognosis. Furthermore, for the first time in samples of colon cancer was found that survivin-2b was correlated with the morphological type and specifically with ulcerative colon cancer. The mRNA expression of wild-survivin and survivin-ΔΕx3 presented a significant correlation with age and T (from TNM).The survivin-2b, the survivin-ΔEx3 and the ratio of survivins-2b/wild type survivin showed a correlation with the grade of the tumor in samples of breast cancer. A significant correlation was found between the ratio of survivins-2b/wild type survivin and the receptors for estrogen.

Isoforms
Σουρβιβίνη
Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης
Survivin
Καρκίνος
Inhibitors of apoptosis
Αναστολείς της απόπτωσης
Ισομορφές
Quantitative real time PCR
Cancer

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.