Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η οργάνωση ενός συστήματος ασφάλισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα
The formation of a natcat program for Greece

Πετσέτη, Αγλαϊα

Natcat program for earthquake insurance
Cresta zones
Υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών από σεισμούς
Αντασφάλιση
Modelling nat cat risk
Reinsurance
Διαχείριση φυσικών καταστροφών
Ποσοτικές εκτιμήσεις ζημιών από σεισμούς στην Ελλάδα
Managing natural hazards
Μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών ζημιών
Quantitative estimation of losses due to earthquakes in Greece
Εθνικό σύστημα ασφάλισης σεισμών
Compulsory home insurance for earthquake risk

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.