Διαφορικοί πληθωρισμοί στην Ευρωζώνη: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Inflation differentials in european monetary union: a theoretical and empirical approach
Διαφορικοί πληθωρισμοί στην Ευρωζώνη: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Filippeli, Thomai
Φιλιππέλη, Θωμαή

Monetary unions
Panel data
Μπεϊσιανή ανάλυση
Fiscal theory of pricre level
Μακροοικονομικά ανοιχτής οικονομίας
Dynamic stochastic general equilibrium models
Χρονικώς επαναλαμβανόμενα διαστρωματικά στοιχεία
Δημοσιονομική θεωρία επιπέδου τιμών
Open economy macroeconomics
Bayesian analysis
Νομισματική ένωση
Δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)