Διαφορικοί πληθωρισμοί στην Ευρωζώνη: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Inflation differentials in european monetary union: a theoretical and empirical approach
Διαφορικοί πληθωρισμοί στην Ευρωζώνη: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Filippeli, Thomai
Φιλιππέλη, Θωμαή

Monetary unions
Panel data
Μπεϊσιανή ανάλυση
Fiscal theory of pricre level
Μακροοικονομικά ανοιχτής οικονομίας
Dynamic stochastic general equilibrium models
Χρονικώς επαναλαμβανόμενα διαστρωματικά στοιχεία
Δημοσιονομική θεωρία επιπέδου τιμών
Open economy macroeconomics
Bayesian analysis
Νομισματική ένωση
Δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.