Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
THE ROLE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN THE URUGUAY ROUND NEGOTIATIONS AND GREECE
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ GATT. ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ "ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ" ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
THE STUDY CONSISTS OF AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATING ENVIRONMENT AND A COMPREHENSIVE DISCUSSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ACTIVITY IN THE GATT URUGUAY ROUND MULTILATERAL NEGOTIATIONS. ANALYTICAL EMPHASIS IS PUT ON THE COMMISSION'SDOUBLE-SIDED NEGOTIATING ROLE, INTERNAL AND EXTERNAL. INTERNALLY, THE COMMISSION WAS CONCERNED WITH COORDINATING MEMBER STATE INTERESTS AND EXTERNALLY, WITH TRYING TO OBTAIN THE MOST ADVANTAGEOUS TRADE DEAL FOR THE COMMUNITY.

URUGUAY
Διαπραγματεύσεις
Trade
Γ.Σ.Δ.Ε.
Negotiations
ROUND
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
European Community
GATT
Γύρος
Εμπόριο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)