ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
WHOLE BLOOD VISCOSITY VALUES IN NORMAL SUBJECTS
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Βασιλειάδης, Παναγιώτης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. ΣΕ 336 ΥΓΙΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ ΚΩΝΟΥ -ΠΛΑΚΑΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BROOKFIELD. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ CP (ΜΕΣΗΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΗΤΑΝ: ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: (4,56-0,44),(4,56+0,44) ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ:4,68 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 95%: 4,64-4,72) ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:4,01 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 95% : 3,92-4,11) ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.
THE OBJECT OF THIS PAPER IS TO EVALUATE WHOLE BLOOD VISCOSITY VALUES IN NORMALSUBJECTS AND THEIR RELATIONSHIP TO HEMATOCRIT, SEX, AGE, BODY MASS INDEX AND SMOKING. WHOLE BLOOD VISCOSITY WAS MEASURED IN 336 HEALTHY BLOOD DONORS WITH ACONE-PLATE BROOKFIELD DIGITAL VISCOMETER IN 37 CELSIUM DEGREES. BLOOD VISCOSITY VALUES IN CP. (MEAN VALUE +- STANDARD DEVIATION) WERE (4.56+0.44),(4.56-0.44). MALES: 4.68 WITH 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR MEAN 4.64-4.72 FEMALES: 4.01 WITH 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR MEAN 3.92-4.11 IT WAS ALSO NOTICED A STRONG POSITIVE RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD VISCOSITY VALUES AND HEMATOCRIT, SEX, BODYMASS INDEX AND SMOKING BUT NOT AGE.

Viscosity
Ηλικία
Hematocrit
Sex
Body mass index
WHOLE BLOOD
Κάπνισμα
Ιξώδες
Φύλο
Αιματοκρίτης
Age
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Smoking
Σωματικός δείκτης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.