Μια θεραπευτική πρόταση για την αντιμετώπιση των τοξικοεξαρτημένων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Μια θεραπευτική πρόταση για την αντιμετώπιση των τοξικοεξαρτημένων στην Ελλάδα

ΡΟΓΚΟΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

THE NEED FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF HEALTH-FACILITIES AIMING AT THE TREATMENT OF DRUG USERS IN GREECE IS A DOUBTLESS FUCT. OUR STUDY AIMS AT DISPLAYING VIEWS AND EXPERIENCES GAINED IN OUR ATTEMPT TO ORGANIZE THE DEPARTMENT OF REHABILITATION OF DRUG USERS IN THE PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THESSALONIKI. FIRSTLY, THIS STUDY CONCENTRATES ON PROVIDING AN ADEQUATE ELUCIDATION OF TERMS RELATED TO DRUG PROBLEMS, AND ESPECIALLY OF THE TERM "DEPENDENT". AFTER A SHORT REVIEW OF OPINIONS EXPRESSED IN THE PAST REGARDING THE MEDICAL CAUSES OFDRUG DEPENDENCE, THERE IS A SHORT PRECIS ON THE GENERAL DRUG PREVENTION POLICIES IN EACH OF THE 12 COUNTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH A DESCRIPTION OF HOW THESE POLICIES ARE EXECUTED IN THE PARTICULAR TREATMENT CENTRES UNDER STUDY. SECONDLY, WE ATTEMPT TO DISPLAY ALL THE EXISTING INFRASTRUCTURES WHICH PROVIDE SERVICES TACKLING THE PROBLEM OF DRUG MISUSE, WITH A CONCISE REFERENCE TOTHEIR ORGANIZATION AND GOALS. THEN, WE PRESENT THE HISTORY, THE IDEOLOGICAL ORIENTATION, THE DIFFERENT UNITS AND ORGANIZATION OF THE DEPARTMENT OF REHABILITATION OF DRUG USERS IN THE PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THESSALONIKI. AFTER A SHORT REFERENCE TO THE PROCEDURES ACCORDING TO WHICH EACH UNIT IS DIRECTED AND COORDINATED, WE ANALYZE THE ROLE AND THE AIMS OF THE WELL-ORGANIZED COUNCELLING CENTRE. WE DESCRIBE THE FUNCTION OF THE DRUG TREATMENT CENTRE AND WE DEVELOP THE WAY IN WHICH THE UNIT OF CORPORAL DETOXIFICATION WORKS. (ABSTRACT TRUNCATED)
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ. Η ΕΡΓΑΣΙΑΜΑΣ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΑΤ'ΑΡΧΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΑΠΟΑΥΤΕΣ. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ), ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΝΕΝΕΤΑΞΗΣ. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ)
Θεραπευτική κοινότητα
Methadone
PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THESSALONIKI
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
COUNCELLING CENTRE
PSYCHOSOCIAL STATION
DRUG DEPENDENCE
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
CORPORAL DETOXIFICATION
ΜΕΘΟΔΟΝΗ
Εξάρτηση
THERAPEUTICAL COMMUNITY
Rehabilitation
ΨΝΘ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.