ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1991 (EN)
STUDY OF THE GENETIC ACTIVITY OF FUNGICIDES
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ

ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

WE UNDERTOOK A STUDY OF THE GENETIC ACTIVITY OF FUNGICIDES WHICH BELONG TO: A) STEROL BIOSYNTHESIS INHIBITORS. B) DICARBOXIMIDES. C) PHTHALIMIDESL AND D) BENZIMIDAZOLES. THE STEROL BIOSYNTHESIS INHIBITORS INTERFERE DIRECTLY RATHER THAN INDIRECTLY WITH THE BUILD UP OR THE FUNCTION OF THE MITOTIC APPARATUS. AN INTERFERENCE WITH THE REPLICATION OF THE SPINDLE ORGANIZING CENTRA AND WITH THE REGULATORY ACTION OF STEROLS IS SUGGESTED. THE DICARBOXIMIDE ACT ON THE CHROMOSOME THEMSELVES AND THESE RESULTS IN BREAKAGE-DELETIONS. IN THE CASE OF PHTHALIMIDE FUNGICIDE CAPTAFOL THE GENETIC ACTIVITY AT LOW CONCENTRATIONS IS DUE TO INDUCTION OF MITOTIC CROSSING-OVER. AT HIGHER CONCENTRATIONS THE GENETIC ACTIVITY IS DUE TO NON-DISFUNCTION. IT APPEARS THAT IT AFFECTS THE STRUCTURE OR THE FUNCTION OF THE MITOTIC SPINDLE.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Α) ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΕΡΟΛΗΣ. Β) ΤΑ ΔΙΚΑΡΒΟΞΙΜΙΔΙΚΑ. Γ) ΤΑ ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΑ ΚΑΙ Δ) ΤΑ ΒΕΝΖΙΜΙΔΟΞΟΛΙΚΑ. ΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΕΡΟΛΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΜΙΤΩΤΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ. ΠΙΘΑΝΟΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΟΛΩΝ. ΤΑ ΔΙΚΑΡΒΟΞΙΜΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ CAPTAFOL ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΙΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΕΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ Η ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΩΤΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ.

MITOSIS OF ASCOMYCETES / ADELOMYCETES
MAMMALIAN CELLS (CHINESE HAMSTER)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
STEROL BIOSYNTHESIS INHIBITORS - DICARBOXIMIDES-PHTHALIMIDES
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΕΡΟΛΗΣ-ΔΙΚΑΡΒΟΞΙΜΙΔΙΚΑ-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΑ
LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF ASCOMYCETES / ADELOMYCETES
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ (CHINESE HAMPSTER)
GENETIC ACTIVITY OF FUNGICIDES
ΜΙΤΩΣΗ /ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΩΝ / ΑΔΗΛΟΜΥΚΗΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΩΝ / ΑΔΗΛΟΜΥΚΗΤΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1991


Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Agricultural University of Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)