ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SPOTTED FEVER GROUP RICKETTSIAE IN THE PREFECTURE OF FOKIS
ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ

A SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF MEDITERRANEAN SPOTTED FEVER (MSF) IN THE PREFECTURE OF FOKIS IS DESCRIBED. THE INVESTIGATION INCLUDED THE DETECTION (IMMUNOFLUORESCENCE, WESTERN BLOT) OF SPECIFIC ANTIBODIES AMONG LOCAL POPULATION AND THE DETECTION (PCR, GIMENEZ) OF RICKETTSIAE IN ARTHROPODS COMING FROM THE SAME AREA. ISOLATION (SHELL VIAL TECHNIQUE) AND IDENTIFICATION (SDS PAGE, WESTERN BLOT, PHILIP'S METHOD, PCR-RFLP, PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS) OF THE RICKETTSIAE HAVE BEEN ALSO PERFORMED. IT HAS BEEN FOUND THAT MSF HAS HIGH FREQUENCE IN AGRICULTURAL AREAS. THE PRESENCE OF ANTIBODIES AGAINST RICKETTSIA CONORII IS NOT RELATED TO SEX, AGE OR PROFESSION. WESTERN BLOT IS A METHOD OF CHOICE FOR SEROEPIDEMIOLOGICAL RESEARCH. PCR-RFLP CAN GIVE DEFINITE RESULTS REGARDING RICKETTSIAL IDENTIFICATION NOT ONLY FROM EXPERIMENTALLY INFECTED TICKS, BUT ALSO FROM NATURALLY INFECTED ONES. FOR THE FIRST TIME A RICKETTSIAL STRAIN WAS ISOLATED AND IDENTIFIED IN GREECE. IT BELONGS TO THE RICKETTSIAE MASSILIA SPECIES AND ITS VECTOR IS THE TICK RHIPICEPHALUS SANGUINEUS.
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (ΜΚΠ) ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ, WESTERN BLOT) ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (PCR, GIMENEZ) ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (ΜΕΘΟΔΟ SHELL VIAL) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (SDS PAGE, WESTERN BLOT, ΜΕΘΟΔΟ PHILIP, PCR-RFLP, PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS) ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ. ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΚΠ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ R. CONORII ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΤΟ WESTERN BLOT ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΤΟ PCR-RFLP ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΙΚΕΤΣΙΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ ΚΡΟΤΩΝΕΣ. ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ RICKETTSIA MASSILIA ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ RHIPICEPHALUS SANGUINEUS.

MEDITERRANEAN SPOTTED FEVER
Ταυτοποίηση οδοντική
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ελλάδα
IDENTIFICATION (METHOD AND TESTS)
Serology
Epidemiology
Hellas
ΑΠΟΜΩΝΟΣΗ
Rickettsiae
ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ
Isolation
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
RHIPICEPHALUS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.