ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΩΓΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΩΞΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
PILLAR BEHAVIOUR PREDICTION IN FRACTURED ROCK MASSES. APPLICATION IN BAUXITE PILLARS
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΩΓΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΩΞΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ

ΚΑΠΕΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

THE OBJECTIVE OF THIS THESIS IS THE PREDICTION OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF MINE PILLARS IN DISCONTINUOUS ROCKS, WHERE ROCK DISCONTINUITIES PLAY THE PREDOMINANT ROLE TO THE PILLAR DESIGN, IN ORDER TO IMPROVE THE STABILITY CONDITIONS OF THE UNDERGROUND EXPLOITATIONS. TOWARDS THE FULFILLMENT OF THE THESIS OBJECTIVES, A METHODOLOGY IS SUGGESTED WHICH IS BASED ON THE FOLLOWING: A) THE STOCHASTIC MODELLING OF ROCK MASS DISCONTINUITY SYSTEMS, WHICH PROVIDES THE MOST RELIABLE VALUES FOR THE PARAMETERS OF THE DISTRIBUTIONS OF THE DISCONTINUITY FEATURES AND B) THE MODELLING OF JOINTED ROCK MECHANICAL BEHAVIOUR AS AN EQUIVALENT CONTINUOUS MATERIAL WHERE THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE ROCK MASS, INTERSECTED BY N DISCONTINUITY SETS, IS CONSIDERED AS THE TOTAL RESULT OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE INTACT ROCK BLOCKS BETWEEN THE INTERSECTED DISCONTINUITIES AND THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF EACH OF THE DISCONTINUITIES. THE SUGGESTED METHOD IS VERIFIED BY A PARAMETRIC ANALYSIS BASED ON FIELD DATA FROM BAUXITE PILLARS. IT WAS DEMONSTRATED THAT THE METHOD IS SUITABLE FOR MODELLING THEMECHANICAL BEHAVIOUR OF PILLARS IN DISCONTINUOUS ROCKS.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΣΕ ΡΩΓΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Α) ΤΗΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΜΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΤΡΩΜΑ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΟΓΚΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΕΜΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΥΛΩΝ.

MECHANICAL BEHAVIOUR OF FRACTURED ROCKS
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΥΛΩΝ
PILLAR DESIGN
MECHANICAL PROPERTIES OF DISCONTINUITIES
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΥΝΕΧΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΡΩΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
SIMULATION OF JOINT SETS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.