Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ
UPGRADING OF GREEK KAOLINS

ΚΟΜΙΩΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ

THE GOAL OF THIS THESIS IS THE UPGRADING OF KAOLINS OF MILOS ISLAND IN GREECE BY A SELECTIVE EXTRACTION OF IRON COMPOUNDS FROM THEIR MINERAL ORES. AFTER THE STUDY OF THE STRUCTURE BY THE XRD, THE MOSSBAUER SPECTROSCOPY AND THE ELECTRONMICROSCOPY. TWO SAMPLES OF DIFFERENT CONCENTRATIONS IN TOTAL IRON WERE EXAMINED BY COMPLEXATION OF THE IRON COMPOUNDS WITH OXALIC ACID. THE PERCENTAGE OR EXTRACTION FOR 1L STIRRING AT 5-6 BAR AND 120 C WAS 85-90% FOR THE SAMPLES WITH HIGH INITIAL CONTENT AND 30% FOR THE SAMPLES WITH LOW INITIAL CONCENTRATION.THIS DIFFERENCE IS ATTRIBUTED TO THE DISTRIBUTION AND THE STRUCTURE OR THE IRON COMPOUNDS. FURTHER EXAMINATION OF THE EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE UPGRADED ORE, CONFIRMED THE UNCHANGED OF THE PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS. THE MEASURED VALUES OF WHITENESS (80-88), WERE SIMILAR TO THOSE OF THE COMMERCIAL WHITE KAOLINS.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ, ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ MOSSBAUER ΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΓΙΑ 1L ΑΝΑΔΕΥΣΗ, P=5-6 BAR ΚΑΙ Τ=120C ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 85-90% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 30%. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ. Η ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ (80-88) ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΟΛΙΝΗ.

SELECTIVE EXTRACTION OF IRON
ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΟΛΙΝΕΣ
COMPLEXATION OF IRON WITH OXALIC ACID
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ
Kaolin
UPGRADING OF INDUSTRIAL ORES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.