ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

WEAK AC SYSTEMS SUPPLIED BY HVDC LINKS SUFFER VOLTAGE STABILITY PROBLEMS AT THEINVERTER BUS TERMINAL DURING SYSTEM DISTURBANCES. IN THESE CASES THE FAST VARIATION OF THE ACTIVE POWER TRANSMITTED BY THE HVDC LINKS RESULTS IN LARGE VARIATION OF THE REACTIVE POWER ABSORBED BY THE INVERTER AND THEREFORE VARIATION OF THE AC BUS VOLTAGE, WHICH LIMITS THE DESIRABLE ACTIVE POWER MODULATION.IN THIS THESIS POWER SYSTEMS STABILIZERS (PSSS), WHICH ENHANCE THE FREQUENCY REGULATION ACTION OF HVDC LINKS SUPPLYING WEAK AC SYSTEMS AND SIMULTANEOUSLY LIMIT THE INTERACTION BETWEEN THE ACTIVE AND REACTIVE POWER AT THE INVERTER TERMINAL, ARE PROPOSED AND DESIGNED. TO DECREASE THE AC BUS VOLTAGE SENSITIVITY AT THE INVERTER SIDE, THE BASIC CONTROL SYSTEM OF THE HVDC LINK IS PROPOSED TO OPERATE: WITH THE RECTIFIER UNDER MINIMUM IGNITION ANGLE (MIA) CONTROL AND THE INVERTER UNDER CONSTANT CURRENT (CC) CONTROL. THIS TYPE OF CONTROL INCREASES THE MAXIMUM ACTIVE POWER THAT THE HVDC LINK CAN TRANSMIT. THE PARAMETERS OF THE PROPOSED PSSS ARE CALCULATED USING "MODAL CONTROL THEORY" BY PRESPECIFYING THE EIGENVALUES OF THE CLOSED LOOP SYSTEM, TO GIVE THE DESIRED DYNAMIC CHARACTERISTICS. THIS DESIGNING PROCESS REQUIRES THE LINEARIZATION OF VERYCOMPLICATED SYSTEMS AND CAREFUL SPECIFICATION OF THE DESIRED EIGENVALUES. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΡ), ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΡ), ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Σ'ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΓΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΡ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΣΗΕ), ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΡ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ. ΓΙΑ ΝΑΕΛΑΤΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΡ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Ο ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ (ΣΣΗΕ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ "ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ", ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

VOLTAGE SENSITIVITY FACTOR
WEAK SYSTEMS STABILITY
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ
MODAL CONTROL THEORY
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΣΡΥΤ)
HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT LINKS (HVDC LINKS)
Ευστάθεια τάσης
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
Voltage stability
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΣΗΕ)
COMPONENT INTERCONNECTION METHOD (CIM)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ
INVERTER CONSTANT CURRENT CONTROL
POWER SYSTEMS STABILIZERS (PSSS)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.