Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Advanced technologies in science teaching
Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών

Γιαλούρη, Ελπίδα

Γνωσιακή αλλαγή
Evaluation
Ανακαλυπτικό μοντέλο
Επαυξημένη πραγματικότητα
Αξιολόγηση
Science education
Διδακτική φυσικών επιστημών
Augmented reality
Conceptual change
Formal and Informal learning
Εκπαιδευτική έρευνα
Wearable computers
Φορετοί υπολογιστές
Educational research
Inquiry based education
Τυπική και άτυπη μάθηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)