ΣΚΕΔΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΥΑΛΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
LIGHT SCATTERING FROM ZINC HALIDES MELTS AND GLASSES
ΣΚΕΔΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΥΑΛΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΥΛΑΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

PHOTON CORRELATION SPECTROSCOPY HAS BEEN APPLIED IN ORDER TO STUDY THE DYNAMICBEHAVIOR OF STRUCTURAL REARRANGEMENT IN GLASSY ZNCL2 AT TEMPERATURES 25-420 C. THE STRUCTURAL PROPERTIES OF THE GLASSY SYSTEMS ZNCL2-ZNBR2 AND LIQUID ZNCL2-ACL (A=LI, CS) HAVE BEEN STUDIED BY RAMAN SPECTROSCOPY IN THE RANGE 25-700 C. THE AUTOCORRELATION FUNCTIONS OF SCATTERED LIGHT OF PURE ZNCL2 INDICATE THE EXISTENCE OF TWO AT LEAST RELAXATION PROCESSES OCCURING NEAR TG. THE FIRST "MAIN" PROCESS IS ATTRIBUTED TO LOCAL DENSITY FLUCTUATIONS AND IS VERY WELL REPRESENTED BY THE KWW EQUATION, EXP(-T/Τ)Β, WITH Β=0.706+-0.012 INSENSITIVE TO TEMPERATURE VARIATIONS IN THE REGION TG=TG+80 C. THE HIGH VALUE OF Β(Β=1) CATEGORIZES ZNCL2 IN THE CLASS OF RELATIVE "STRONG" GLASSES, WITH AN NEARLY ARRHENIUS TEMPERATURE DEPENDANCE OF RELAXATION TIME Τ THROUGH TG=TM+200 C. THE SECOND "SLOW" PROCESS COULD BE TENTATIVELY ATTRIBUTED TO "SLOW" MOTIONS OF LARGE "CLUSTERS" FORMED IN THE 3D-NETWORK STRUCTURE. (ABSTRACT TRUNCATED)
Η ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ PHOTON CORRELATION ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ZNCL2 ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 25-420 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΑΛΩΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ZNCL2-ZNBR2 ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ZNCL2-ACL (A=LI, CS) ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 25-700 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΔΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ZNCL2 ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ TG. Η ΠΡΩΤΗ "ΚΥΡΙΑ" ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ KWW, EXP(-T/Τ)Β, ΜΕ Β=0.706+-0.012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΟΣ TG-TG+80 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. Η ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Β(Β=1) ΤΑΞΙΝΟΜΕΙ ΤΟΝ ZNCL2 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ "ΙΣΧΥΡΩΝ" ΥΑΛΟΠΟΙΗΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ARRHENIUS ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ TG-TM+200 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ "ΑΡΓΗ" ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ".(ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ
Dynamic properties
Photon correlation spectroscopy
Δομικές ιδιότητες
"NETWORK" STRUCTURE
Raman spectroscopy
ZINC CHLORIDE - BROMIDE
DENSITY CORRELATION FUNCTIONS
Glass transition phenomenon
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ PHOTON CORRELATION
Δυναμικές ιδιότητες
ΔΟΜΗ "ΔΙΚΤΥΟΥ"
Structural properties
Φασματοσκοπία Raman
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ - ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.