Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
SOCIAL FUNCTION OF WRITING
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝΓΡΑΦΗ ΩΣ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤΩΝ ΥΠΕΡΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΓΡΑΦΗΣ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (Η ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΤΡΟΠΟΙ ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΛΕΞΗΣ (Η ΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΟΥΜΕΡΙΑ), ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ (Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β) ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΝ (Η ΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ).
THE PRESENT THESIS AIMS AT THE RESEARCH OF RELATIONS BETWEEN WRITING, AS A MODEOF SYMBOLIC SEMIOSIS, AND SOCIAL PARAMETERS AS SOCIAL STRUCTURE, USERS OF THE WRITING, TEXT-FORM AS WELL AS WRITING'S MEANS AND MATERIALS. A SEMIOTICAL ANALYSIS OF WRITING, AS SUPERSTRUCTURAL APPEARANCE, IS ATTEMPTED, AND ITS CONNECTIONTO THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF EVERY SOCIAL FORMATION IS INVESTIGATED. THE THEORETICAL RESEARCH INCLUDES THE INTERRELATIONS BETWEEN WRITING AND ORAL SPEECH, WRITING AND DRAWING AS WELL AS THE ECONOMY OF WRITING SYSTEMS. WRITING IS APPROACHED AS A SOCIAL PRODUCT AND THEORETICAL SPECULATIONS AND SUGGESTIONS ARE CONFIRMED IN THE RESEARCH FIELD. WITH A VIEW TO EXPLORE THE CONTRIBUTION OFSOCIAL PARAMETERS TO THE CREATION AND FUNCTION OF WRITING SYSTEMS THE AVANT-GARDE STAGE OF WRITING (THE WRITING IN THE ART OF CAVES, THE COMMUNICATION THROUGH PICTURES OF AMERICAN INDIANS IN NORTHERN AMERICA AND WRITING SYSTEMS OF MESO-AMERICAN CULTURES) AS WELL AS 4 MODES OF GLOSSOGRAPHIC SEMIOSIS: SYSTEMS OF WORD SEMIOSIS (WRITING IN SUMERIA), SYLLABLE SEMIOSIS (LINEAR B) CONSONANT SEMIOSIS (WRITING IN PHOENICIA) AND COMPLETE PHONOLOGICAL SEMIOSIS (GREEK ALPHABET), WERE STUDIED.

ΓΡΑΦΗ-ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
SEMIOTICS OF WRITING
SYMBOLIC SEMIOSIS
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΤΗΤΑ
Writing - Writing systems
FUNCTION OF WRITING
Literacy
WRITTEN COMMUNICATION

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)