Η αδικοπρακτική ευθύνη των εισηγμένων εταιρειών για εξ αμελείας χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς: η περίπτωση των ανακριβών εταιρικών ανακοινώσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Issuer's liability in tort for the negligent manipulation of the stock market: the case of inaccurate company statements
Η αδικοπρακτική ευθύνη των εισηγμένων εταιρειών για εξ αμελείας χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς: η περίπτωση των ανακριβών εταιρικών ανακοινώσεων

Μίρκος, Τριαντάφυλλος

Παράνομο
Tort liability
Causation
Ανακριβείς ανακοινώσεις
Public misstatements
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Illegality
Behavioural finance
Οικονομική ανάλυση δικαίου
Χειραγώγηση αγοράς
Market manipulation
Αιτιώδης σύνδεσμος
Υποχρεώσεις πληροφόρησης στην οργανωμένη αγορά
Αδικοπρακτική ευθύνη
Economic analysis of the law
Mandatory disclosure in a regulated market

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)