ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
DETECTION OF LIGHT HYDROCARBONS USING GAS CHROMATOGRAPHY. CONTRIBUTION OF THE METHOD TO THE LOCATION OF HYDROCARBON DEPOSITS AND TO THE PROTECTION OF TECHNICAL CONTRIBUTIONS-MONUMENTS-ENVIRONMENT
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑ...

ΚΑΤΣΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ-ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΓΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΙΧΝΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΑΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ Η ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΛΠ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΞ ΕΝΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Π.Χ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.
WITH A COMPLEX METHOD, DESORPTION OF HYDROCARBONS IN SOIL SAMPLES - GAS CHROMATOGRAPHY, WAS MADE POSSIBLE TO LOCATE TRACES OF HYDROCARBONS IN SOILS, WHICH CAN BE CONSIDERED AS CONNECTED TO HYDROCARBON DEPOSITS OR OTHER SOURCES LIKE OIL LEAKAGES FROM UNDERGROUND FUEL TRANSPORTING INSTALLATIONS. THE METHOD CAN BEUSED FOR MONITORING HYDROCARBON CONCENTRATIONS IN SOILS SURROUNDING OIL REFINERIES FOR EXAMPLE AND TO WARN US AGAINST A FORTHCOMING ENVIRONMENTAL DISASTER.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Gases
ADSORBED HYDROCARBONS
Oils
Αέρια χρωματογραφία
Μνημεία
Πετρελαιοειδή
ΑΕΡΙΑ
Monuments
Soil
Chromatography, Gas
Έδαφος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)