ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ, ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΟΡΟΥ /ΙΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ, ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΟΡΟΥ /ΙΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Νικολαΐδου, Αναστασία

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ C-MYC, RAS ΚΑΙ C-ERBB/2/NEU ΟΓΚΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ KI-RAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ P53 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ HBV ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ (HKK) ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ MYC P62 ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ 48% HKK ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ RAS P21 ΚΑΙ C-ERBB-2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΕ 75% ΚΑΙ ΣΕ 61% HKK. 94%, 19% ΚΑΙ 15% ΤΩΝ HKK ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ AFP, CEA ΚΑΙ HBSAG ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΒΡΕΘΗΚΑΝ 22 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (53,65%) ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ HBV ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ 7 (17,1%) ΚΑΙ 5 (12,2%) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΤΟ 249 ΤΟΥ P53 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΤΟ 12 ΤΟΥ KI-RAS ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
THE AIM OF THE PRESENT THESIS WAS TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP OF THE EXPRESSION OF C-MYC, RAS, AND C-ERBB-2/NEU ONCOGENES AND THE GENETIC ALTERATIONS OF KI-RAS ONCOGENE AND P53 TUMOUR-SUPPRESSOR GENE TO THE PRESENCE OF MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS (HBV) INFECTION AND TUMOUR MARKERS IN HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC). INCREASED MYC P62 ONCOPROTEIN EXPRESSION WAS DETECTED IN 48% OF WELL DIFFERENTIATED HCC, WHILE ENHANCED EXPRESSION OF RAS P21 AND ERBB-2P185 WAS FOUND IN 75% AND 61% OF HCC.TWENTY TWO (53,65%) HCC WERE SHOWN TO CONTAIN INTEGRATED HBV DNA, WHILE 7 (17,1%) AND 5 (12,2%) HCC WERE SHOWN TO CARRY CODON 249P53 AND CODON 12 KI-RAS GENE MUTATIONS RESPECTIVELY.

HKK - ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
HCC HEPATOCELLULAR CARCINOMA
HBV - ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
HBV - HEPATITIS B VIRUS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.