ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
PARTITIONED KNOWLEDGE BASES IN PC LANS
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΣΤΟ 1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΣΤΟ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΣΤΟ 3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΟ 4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ. ΣΤΟ 5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (CONCURRENT PROGRAMMING) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ RAM, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΧΡΕΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΝ PROLOG.
IN THE DOCTORAL THESIS, A NEW STRUCTURE WHICH ENABLES THE MANAGEMENT OF LARGE KNOWLEDGE BASES IN PC LANS AND MAINFRAMES, IS PROPOSED. THE MAIN GOAL IS THE COOPERATION OF DATA AND KNOWLEDGE IN RAM LEVEL. THE DOCTORAL THESIS IS COMPOSED OF FIVE CHAPTERS AND ONE APPENDIX. IN THE FIRST CHAPTER, BASIC CONCEPTS ANDBIBLIOGRAPHICAL REFERENCES ARE INCLUDED. IN THE SECOND CHAPTER, A METHOD TO CREATE A KNOWLEDGE BASE (OF THE PROPOSED STRUCTURE) FROM A DATA BASE, IS PROPOSED AND EXAMPLES ARE GIVEN. IN THE THIRD CHAPTER, THE STRUCTURES OF KNOWLEDGE REPRESENTATION AND MANAGEMENT OF RULE BASE ARE DESCRIBED. IN THE FOURTH CHAPTER, THE MANAGEMENT OF PRODUCED FACT BASE AND THE BASIC ACCESS OPERATIONS ARE DESCRIBED. IN THE FIFTH CHAPTER AN APPROACH TO THE PROBLEM OF REAL-TIME BETWEEN THE NODES OF A LAN IS GIVEN. KNOWLEDGE BASE IS MANAGED IN MULTIUSER LEVEL IN THE RAM OF THE NODES (RAM-REAL-TIME). A PLANNING FOR MANAGING LARGE KNOWLEDGE BASES, WITH THE AID OF CONCURRENT PROGRAMMING IN RAM LEVEL, BETWEEN A SET OF PROCESSORS, ONE OF WHICH IS THE COORDINATOR (PROBLEM MANAGER) OF ALL THE SYSTEM,IS PROPOSED. IN THE APPENDIX, BASIC PREDICATES, IN PROLOG LANGUAGE, CONCERNING THE PROPOSED STRUCTURES ARE GIVEN.

KNOWLEDGE BASE CLUSTERING
RAM-REAL-TIME
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Knowledge bases
ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
LARGE KNOWLEDGE BASES
Βάσεις γνώσεων
Έμπειρα συστήματα
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
RULES
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
Expert systems
KNOWLEDGE BASE PARTITIONING
Local area networks
Κανόνες
ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)