Η μελέτη των μεταβολών της μεταγευματικής οστικής απορρόφησης σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
The postprandial response of bone turnover markers in patients with inflammatory bowel disease
Η μελέτη των μεταβολών της μεταγευματικής οστικής απορρόφησης σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Karatzoglou, Ioannis
Καρατζόγλου, Ιωάννης

Pathophysiology of bone loss related to inflammatory bowel diseases (IBD) have been extensively studied, but data on physiological skeletal responses, such as the postprandial suppression of bone resorption, in these patients is missing. To address this issue eighty nine (89) patients with IBD aged 38.4 ± 13 years, and 45 healthy individuals matched for age and BMI underwent an oral glucose tolerance test (OGTT) and serum levels of the bone resorption marker C-terminal crosslinking telopeptide of type I collagen (CTX-I) and the bone formation marker procollagen type I N propeptide (P1NP) were measured. Fifty nine (59) patients with Crohn’s disease were included in the final analysis.Activity of the disease was assessed by calculation of the Crohn’s disease (CD) activity index for patients with CD. Patients with CD had significantly higher values of serum CTX-I and P1NP compared with controls (CTX-I: 573 ± 24 pg/ml vs. 380 ± 28 pg/ml, and P1NP: 57 ± 6 ng/ml vs. 45 ± 4 ng/ml, p<0.001, respectively). Results from OGTT-induced suppression of CTX-I were comparable between patients and controls. However, CTX-I suppression was significantly correlated to the activity of disease (r=0.913 in CD, p<0.001). The physiological skeletal response of postprandial suppression of bone resorption is maintained in patients with IBD-Crohn’s disease and is strongly related to the activity of the disease, probably reflecting a compensatory mechanism of the skeleton.
Η παθοφυσιολογία της ελαττωμένης οστικής μάζας σε φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου έχει εκτενώς μελετηθεί. Ωστόσο, δεδομένα πάνω στην παθοφυσιολογία της οστικής απορρόφησης μετά από δοκιμασία ανοχής γλυκόζης λείπουν. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της μεταγευματικής οστικής απορρόφησης μετά από δοκιμασία ανοχής γλυκόζης σε φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και ειδικά στη νόσο του Crohn. 89 ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ηλικίας 38,4±13 και 45 μάρτυρες αφού ταξινομήθηκαν αντίστοιχα για ηλικία και BMI υποβλήθηκαν σε δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και υπολογισμό του C-καρβοξυτελικού τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου 1( β-CTX, β-carboxytermina crosslaps) και Ν- αμινοτελικού προπεπτιδίου του προκολλαγόνου τύπου 1 (P1NP). Στην μελέτη μας συμπεριλήφθησαν μόνο οι 59 ασθενείς που έπασχαν από νόσο του Crohn. Υπολογίστηκαν επίσης σε κάθε ασθενή οι δείκτες ενεργότητας της νόσου. Για τους ασθενείς με νόσο του Crohn υπολογίστηκε το CDAI (Crohn’s disease activity index).Το C-καρβοξυτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου 1( β-CTX, β-carboxytermina crosslaps) στους ασθενείς με νόσο Crohn είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τους μάρτυρες ( 573 ± 24 pg/ml vs. 380 ± 28 pg/ml ) καθώς και το Ν- αμινοτελικού προπεπτιδίου του προκολλαγόνου τύπου 1 (P1NP) σε σχέση με τους μάρτυρες ( 57±6 ng/ml vs 45±4 ng/ml, p<0.001). Τα αποτελέσματα της μεταγευματικής ελάττωσης της οστικής απορρόφησης είναι συγκρίσιμα μεταξύ των ασθενών και των μαρτύρων . Ωστόσο, η μεταγευματική ελάττωση της οστικής απορρόφησης στους ασθενείς με Crohn σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου r=0.913 σε νόσο του Crohn. Ο φυσιολογικός μηχανισμός της ελάττωσης της μεταγευματικής οστικής απορρόφησης διατηρείται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (νόσο του Crohn) και σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου, προφανώς αντανακλώντας έναν αντιρροπιστικό μηχανισμό διατήρησης οστικής μάζας.

Νόσος του Crohn
Οστικός μεταβολισμός
Μεταγευματική οστική απορρόφηση
Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου
Crohn's disease
Postprandial bone resorption
Inflammatory bowel diseases (IBD)
Bone metabolism

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)