ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
DIALECT INTERFERENCES IN THE WRITTEN LANGUAGE OF CONTEMPORARY CYPRIOT GREEKS
ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΛΥΨΕ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ-ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΗΤΑΝ Η ΕΞΗΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ 2.000 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 1990, 1.000 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, 10.000 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 121 ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΤΟ 1991 ΚΑΙ 1992. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Η ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΩΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ: 1) ΑΝ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 2) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΩΝ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ.
THE PURPOSE OF THE DISSERTATION WAS TO FIND OUT THE DEGREE OF DIALECT INTERFERENCES INTO THE WRITTEN LANGUAGE OF CONTEMPORARY CYPRIOT GREEKS. THIS LANGUAGECOMMUNITY USES THE STANDARD MODERN GREEK (DEMOTIKI) IN THIS CASE. THE INVESTIGATION COVERED DIALECT INTERFERENCES AT THE PHONOLOGICAL, THE MORPHOLOGICAL, THE SYNTACTIC AND THE LEXICAL-SEMANTIC AREA. THE METHODOLOGY WAS THE FOLLOWING: AS REPRESENTATIVE SAMPLE PROCEDURES DEMAND, 2.000 COMPOSITIONS SUBMITTED BY PROSPECTIVE STUDENTS AT THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS OF 1989 AND 1990, 1.000 COMPOSITIONS WRITTEN BY SECONDARY SCHOOL LEAVERS APPLYING FOR GOVERNMENT VACANCIES AND MORE THAN 10.000 COMPOSITIONS PREPARED BY ELEMENTARY AND SECONDARY PUPILS WERE SELECTED AND PROCESSED. BESIDE THOSE NUMBERS ALL 121 BOOKS PUBLISHEDBY CYPRIOT GREEKS IN 1991 AND 1992 WERE EXAMINED. THE CRITERION USED FOR SORTING OUT THE DIALECT INTERFERENCES WAS THE INTUITION AND EXPERIENCE OF THE INVESTIGATOR WHO HAPPENS TO BE COMPETENT USER OF CYPRIOT DIALECT AND DEMOTIKI. THEFINDINGS CAN BE SUMMARISED AS FOLLOWS: 1) CYPRIOT DIALECT NOWADAYS IS BEING USED LESS AND LESS BY ITS USERS BUT STILL IT AFFECTS THEIR WRITTEN MODERN GREEKLANGUAGE AT ALL THE FOUR AREAS OF LANGUAGE RESEARCH. 2) THE HYPOTHESIS SUBMITTED BY PROMINENT LANGUAGE SCIENTIST, NAMELY THAT CYPRIOT GREEK BELONGS TO THESOUTH-EAST ZONE OF GREEK DIALECTS, HAS BEEN CONFIRMED IN MANY CASES BY THIS DISSERTATION.

Γλώσσες, Δεύτερη
Μητρική γλώσσα
MOTHER DIALECT
ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Interlanguage
ΛΑΘΗ - ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ
DIALECT INTERFERENCES
ΔΙΑΓΛΩΣΣΟ
Mother tongue
APPROXIMATIVE SYSTEM ANALYSIS
MISTAKES - ERRORS
ΜΗΤΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ
Languages, Second

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.