Η πολιτισμική κατασκευή του ψυχοπαθή στην σύγχρονη Ελλάδα: μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
The cultural construction of the psychopath in modern Greece. An historical and ethnographic approach
Η πολιτισμική κατασκευή του ψυχοπαθή στην σύγχρονη Ελλάδα: μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση

Αργυριάδης, Αλέξανδρος
Argyriadis, Alexandros

This dissertation adopts an ethnographic and historical perspective for the understanding and analysis of the cultural construction of the psychopath in modern Greece. It is based on long term fieldwork in urban and rural psychiatric clinics as well as in a group house for the deinstitutionalization and social inclusion of the psychopathic patients in Athens.This thesis, can be classified in the field of history and medical and cultural anthropology. It offers the theoretical and methodological means for the study of diversity and the construction of the Other (disabled, psychopath, homeless, etc).
Η διατριβή υιοθετώντας την ανθρωπολογική οπτική, διερευνά την πρόσληψη και αντιμετώπιση του ψυχοπαθή στη σύγχρονη Ελλάδα καθώς και τον ιστορικό διαχωρισμό του θεωρούμενου φυσιολογικού από τον μη φυσιολογικό. Βασίζεται σε μακρόχρονη εθνογραφική έρευνα σε αστικά και αγροτικά ψυχιατρεία καθώς και σε ένα οικοτροφείο αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης στην Αθήνα.Η μελέτη εντάσσεται στα πεδία της Ιστορίας και της Ιατρικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ενώ παράλληλα παρέχει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την μελέτη της ετερότητας και την κατασκευή του διαφορετικού Άλλου (ανάπηρος, ψυχοπαθής, άστεγος, κλπ).

Cultural construction
Πολιτισμός
Πολιτισμική κατασκευή
Culture

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
University of Peloponesse

BY*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)