Η πολιτισμική κατασκευή του ψυχοπαθή στην σύγχρονη Ελλάδα: μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The cultural construction of the psychopath in modern Greece. An historical and ethnographic approach
Η πολιτισμική κατασκευή του ψυχοπαθή στην σύγχρονη Ελλάδα: μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση

Αργυριάδης, Αλέξανδρος
Argyriadis, Alexandros

This dissertation adopts an ethnographic and historical perspective for the understanding and analysis of the cultural construction of the psychopath in modern Greece. It is based on long term fieldwork in urban and rural psychiatric clinics as well as in a group house for the deinstitutionalization and social inclusion of the psychopathic patients in Athens.This thesis, can be classified in the field of history and medical and cultural anthropology. It offers the theoretical and methodological means for the study of diversity and the construction of the Other (disabled, psychopath, homeless, etc).
Η διατριβή υιοθετώντας την ανθρωπολογική οπτική, διερευνά την πρόσληψη και αντιμετώπιση του ψυχοπαθή στη σύγχρονη Ελλάδα καθώς και τον ιστορικό διαχωρισμό του θεωρούμενου φυσιολογικού από τον μη φυσιολογικό. Βασίζεται σε μακρόχρονη εθνογραφική έρευνα σε αστικά και αγροτικά ψυχιατρεία καθώς και σε ένα οικοτροφείο αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης στην Αθήνα.Η μελέτη εντάσσεται στα πεδία της Ιστορίας και της Ιατρικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ενώ παράλληλα παρέχει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την μελέτη της ετερότητας και την κατασκευή του διαφορετικού Άλλου (ανάπηρος, ψυχοπαθής, άστεγος, κλπ).

Cultural construction
Πολιτισμός
Πολιτισμική κατασκευή
Culture

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
University of Peloponesse

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.