Literature and drama for children: examining the notion of metamorphosis concerning the writing and characters in Eugene Trivizas's works

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Λογοτεχνία και θέατρο για παιδιά: η έννοια της μεταμόρφωσης στη γραφή και στα πρόσωπα των έργων του Ευγένιου Τριβιζά
Literature and drama for children: examining the notion of metamorphosis concerning the writing and characters in Eugene Trivizas's works

Driva, Andriani
Δρίβα, Ανδριανή

Στην παρούσα εργασία ερευνήσαμε το θέμα της μεταμόρφωσης στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά. Εντοπίσαμε καθαυτό μεταμορφώσεις, προσωποποιήσεις, μεταστροφές. Διαπιστώσαμε ότι συχνά οι ήρωες υπερβαίνουν τον εαυτό τους αλλά και, λιγότερο συχνά, ξεπέφτουν. Παρακολουθήσαμε τη διαδικασία μεταμόρφωσης συνειδήσεων που οδήγησαν στη μεταλλαγή μικρών και μεγάλων κοινωνιών. Ακόμη είδαμε πώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν διαφορετικές πραγματικότητες, ανάλογα με την οπτική τους. Ασχοληθήκαμε με τη μεταμφίεση και τις ευτράπελες καταστάσεις που προκαλεί. Ένα μεγάλο τμήμα της εργασίας αφιερώθηκε στις μεταμορφώσεις του κειμένου, καθώς και των λέξεων, που παίρνουν μια άλλη διάσταση στα έργα του ευφάνταστου συγγραφέα. Οι μεταμορφώσεις του κειμένου έφεραν στο φως θέματα πολυφωνίας και διακειμενικότητας των έργων, νεωτερικές εκδοχές μύθων, καθώς και ανατρεπτικά νοήματα και υπονοούμενα. Παράλληλα με τα διάφορα είδη μεταμόρφωσης, προέκυψαν στοιχεία σχετικά με τον μεταμφιεσμένο πολιτικό λόγο του συγγραφέα.Εντοπίσαμε διάφορες μεταμορφώσεις της αφηγηματικής φωνής και εκφέραμε σκέψεις και προβληματισμούς για τις πιθανές αλλαγές στον αναγνώστη των έργων. Οι μεταμορφώσεις των κειμένων ερευνήθηκαν παράλληλα με την εικονογράφησή τους που όπως προέκυψε λειτουργεί συμπληρωματικά και διευκρινιστικά. Οι εικόνες βοηθούν την κατανόηση του κειμένου, το εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία, επιτείνουν το χιούμορ του.Ασχοληθήκαμε ακόμη με τα θεατρικά του έργα και όσα διασκευάστηκαν για το θέατρο, αυτά στα οποία εντοπίσαμε μεταμορφώσεις, όπως αυτές ορίστηκαν και ιχνηλατήθηκαν στο υπόλοιπο έργο.Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι στο σύνολο του έργου του Τριβιζά υπάρχουν άφθονες μεταμορφώσεις ατόμων, κοινωνιών και λόγου. Τίποτε δεν είναι μόνιμο και στατικό στον κόσμο του ευφάνταστου συγγραφέα.
The present assignment constitutes a thorough study on the theme of transformation in Eugene Trιvizasʼs work. While closely examining his works we have encountered pure forms of transformation, examples of personification, as well as alterations in terms of character or inner self. There have often enough been heroes who undergo a complete metamorphosis themselves but can also, less frequently though, fall low. We have followed the procedure of transformation in terms of conscience, which led to major or minor metamorphoses of entire communities. There have also been detected instances of people making different assumptions, according to their perspective.There has been an examination of the notion of disguise and its hilarious effect. A great part of our study was dedicated to the textual transformations, as well as the transformation on the level of lexes, which acquire multiple qualities and meanings in the works of this resourceful writer. The transformations in the text have brought about issues which regard the polyphony and intertextuality in Trivizasʼs works, novel versions of older stories but also subversive ideas and insinuations. We have come across various forms of metamorphosis in the narrative voice and we have expressed thoughts and assumptions of possible interpretations to the reader. Finally, we have spotted instances in which the writer himself skillfully displays his political attitude in disguise. The various transformations in the text have been studied alongside with their corresponding illustrations, which work in a complementary and clarifying way. Imaging aids towards the better understanding of the text itself since it enriches the text with new elements and enhances its humorous aspect.We have also examined Trivizasʼs theatrical plays or works adapted to be performed on stage, and we have found that the issue of metamorphosis is portrayed in these works as well.In general, we could state that in the overall repertoire of Trivizas, the theme of metamorphosis is abundant and relates to individuals, whole communities as well as discourse. Nothing remains firm and settled in this gifted writerʼs world.

Φαντασία
Transformation
Children's theatre
Παιδική λογοτεχνία
Eugene Trivizas
Humour
Χιούμορ
Παιδικό θέατρο
Ευγένιος Τριβιζάς
Μεταμόρφωση
Fantasy
Children's literature
Metamorphosis

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.