Μελέτη του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού: συσχετίσεις με την πορεία της νόσου και την ευαισθησία της στην χημειοθεραπεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Evaluation of CK-19 mRNA in the peripheral blood and bone marrow of patients with metastatic breast cancer: correlation with disease prognosis and sensitivity to chemotherapy
Μελέτη του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού: συσχετίσεις με την πορεία της νόσου και την ευαισθησία της στην χημειοθεραπεία

Ανδρουλάκης, Νικόλαος

Prognosis
Μικρομεταστατική νόσος
Κυτταροκερατίνη-19
Treatment response
CK-19 mRNA
Μυελός οστών
Ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία
Peripheral blood
Πρόγνωση
Bone marrow
Metastatic breast cancer
Περιφερικό αίμα
Micrometastatic disease
Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)