Έκβαση πρόωρων νεογνών με ηλικία κύησης <37 εβδομάδων που εμφάνισαν νεφρασβέστωση την περιγεννητική περίοδο και οι πιθανές μετέπειτα επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Nephrocalcinosis in preterms with a gestational age <37 weeks and the possible long term effects in renal function
Έκβαση πρόωρων νεογνών με ηλικία κύησης <37 εβδομάδων που εμφάνισαν νεφρασβέστωση την περιγεννητική περίοδο και οι πιθανές μετέπειτα επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία

Τσώνη, Κωνσταντίνα

INTRODUCTIONNEPHROCALCINOSIS OCCURS AS A RESULT OF THE IMBALANCE BETWEEN STONE-PROMOTING AND STONE-INHIBITING FACTORS. IT APPEARS MOSTLY IN PRETERMS SMALLER THAN 32 WEEKS OF GESTATIONAL AGE AND UNDER 1500G. THE REPORTED PREVALENCE VARIES FROM 1.7 TO 64%. LONG TERM EFFECTS IN PRETERMS’ RENAL FUCTION HAVE BEEN PREVIOUSLY STUDIED. IN THE LITERATURE, THE DIFFERENT STUDIES ARE OF LOW METHODOLOGICAL POWER, SINCE THEY ARE RETROSPECTIVE STUDIES WITH SMALL SAMPLE SIZES AND MOREOVER, BEING MOSTLY CROSS-SECTIONAL STUDIES.MATERIAL AND METHODSTHE STUDY HAS TAKEN PLACE IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) OF UNIVERSITY HOSPITAL OF IOANNINA. IT IS A PROSPECTIVE COHORT STUDY. THE STUDY ENROLLED 107 NEONATES (63 PATIENTS AND 44 CONTROLS) WITH A GESTATIONAL AGE <36 WEEKS. ALL OF THEM HAVE BEEN HOSPITALIZED IN THE 2.5 YEAR STUDY PERIOD IN THE NICU. CHILDREN WITH A POSITIVE FAMILY HISTORY OR CONGENITAL ANOMALIES OR KNOWN KIDNEY DISEASE OR PERINATAL STRESS WERE EXCLUDED FROM THE STUDY. ALL PRETERM INFANTS WERE SCHEDULED FOR A FOLLOW-UP AT THE AGE OF 3, 6, 12 AND 24 MONTHS. FIRST, THEY WERE ALL SCREENED BY RENAL ULTRASONOGRAPHY AT 40 WEEKS POSTMENSTRUAL AGE AND AFTERWARDS AT EACH FOLLOW-UP VISIT. CONCURRENTLY, AT EACH VISIT QUANTIFICATION OF CREATININE AND ELECTROLYTE LEVELS WERE PERFORMED IN BOTH BLOOD AND URINE SAMPLES. ADDITIONALY, AT THE 3 AND 6 MONTH FOLLOW-UP VISITS URINARY CITRATE TO CREATININE RATIO (UCIT/UCR) AS WELL AS CALCIUM TO CITRATE RATIO (UCA/UCIT) WERE ESTIMATED. FURTHERMORE, BOTH GLOMERULAR AND TUBULAR FUNCTION PARAMETERS WERE ESTIMATED. LAST, THE KIDNEY LENGTH WAS MEASURED AT THE SCHEDULED RENAL ULTRASONOGRAPHY AT EACH TIME POINT. CONSEQUENTLY, THE RESULTS OF EACH PARAMETER STUDIED WERE CLASSIFIED AND COMPARED BETWEEN THE TWO STUDY GROUPS, NAMELY NEPHROCALCINOSIS PATIENTS AND CONTROL GROUP. RESULTSTHE PREVALENCE OF NEPHROCALCINOSIS IN OUR STUDY GROUP WAS 24.36%. IN ONLY 12% OF THOSE CHILDREN THE ULTRASOUND FINDINGS REMAINED AT THE AGE OF THREE YEARS. AS FOR SERUM CREATININE LEVELS THERE WAS NO STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE GROUPS WITH AND WITHOUT NEPHROCALCINOSIS AT ANY TIME POINT. ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE (EGFR), AS A MARKER OF GLOMERULAR FUNCTION, SHOWED NO SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE GROUPS COMPARED, AT ANY TIME POINT. IT MUST BE STATED THAT AT THE 24 MONTHS OF AGE, 9 CHILDREN WITH NEPHROCALCINOSIS AND 4 CONTROL SUBJECTS HAD A MARGINALLY LOW EGFR FOR THEIR AGE. ALTHOUGH THERE WAS NO SIGNIFICANT DIFFERENCE, THE OVER-DOUBLED NUMBER OF CHILDREN WITH NEPHROCALCINOSIS AND LOW EGFR IS WORRISOME. REGARDING FRACTIONAL EXCRETION (FE) OF ELECTROLYTES, THE MEAN OF BOTH FEK AND FEUA WERE HIGHER IN THE STUDY GROUP COMPARED WITH THE CONTROL GROUP AT 3 AND 6 MONTHS OF AGE. AS FOR FEUA, THE NEPHROCALCINOSIS GROUP DEMONSTRATED HIGHER LEVELS UNTIL 12 MONTHS OF AGE. AS FOR TUBULAR MAXIMUM OF PHOSPHATE REABSORPTION CORRECTED FOR GLOMERULAR FILTRATION RATE (TMP/GFR) AND SERUM PHOSPHATE, NO DIFFERENCE WAS REVEALED AT ANY TIME PERIOD. FURTHERMORE, HYPERCALCIURIA WAS OBSERVED IN PRETERMS WITH NEPHROCALCINOSIS UNTIL 12 MONTHS OF LIFE.LAST, THE NEPHROCALCINOSIS GROUP HAD A SMALLER MEAN KIDNEY LENGTH COMPARED WITH THE CONTROL GROUP FOR UP TO 12 MONTHS OF LIFE FOR THE LEFT KIDNEY AND UP TO 24 MONTHS FOR THE RIGHT KIDNEY, RESPECTIVELY.CONCLUSIONSWE CONCLUDE THAT NEPHROCALCINOSIS IN PRETERM INFANTS MAY AFFECT THE FUNCTION OF THE IMMATURE KIDNEY. THERE WERE NO SIGNIFICANT DATA SUGGESTING GLOMERULAR FUNCTION IMPAIRMENT WHEREAS TUBULAR FUNCTION MAY BE AFFECTED IN THE FIRST YEAR OF LIFE, RESULTING IN INCREASED CALCIUM, POTASSIUM AND URIC ACID URINARY LEVELS. PRETERMS WITH NEPHROCALCINOSIS HAD A SHORTER KIDNEY LENGTH COMPARING WITH THE CONTROL GROUP DURING INFANCY, EVEN AFTER ADJUSTMENT FOR BODY LENGTH.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΛΙΘΩΝ. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ, ΚΥΡΙΑ, ΣΕ ΠΡΟΩΡΑ <32 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ <1500 G ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1,7–64%. ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ). ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 107 ΝΕΟΓΝΑ (63 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 44 ΜΑΡΤΥΡΕΣ) ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ (ΗΚ) <36 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2,5 ΕΤΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, Η ΥΠΑΡΞΗ Η ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Η ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ 3Ο, 6Ο, 12Ο ΚΑΙ 24Ο ΜΗΝΑ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΔΗ) 40 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΛΗΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ, ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (UCIT/UCR) ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΙΤΡΙΚΑ (UCA/UCIT). ΤΕΛΟΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ 24,36%. ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΜΟΝΟ ΤΟ 12% ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ, ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE, EGFR), ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΣΤΟΥΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ EGFR ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. ΜΟΛΟΝΟΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, Ο ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΠΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΗΤΑΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΠΑΡΕΜΕΝΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟ ΟΡΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΤΕΛΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΗΛΙΚΟ UCA/UCIT. ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 12Ο ΜΗΝΑ ΖΩΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΝΕΦΡΟ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 24Ο ΜΗΝΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΝΕΦΡΟ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΗ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Η ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΖΩΗΣ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ, ΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΝΕΦΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Νεφρασβέστωση
Υπερασβεστιουρία
Nephrocalcinosis
Glomerular
Tubular
Σωληναριακή
Kidney
Preterm neonates
Hypercalciuria
Πρόωρα νεογνά
Νεφροί
Σπειραματική
Έκβαση
Effect
Υπερηχογράφημα
Ultrasound

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.