Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αντιμετώπιση της παράτασης κύησης με προσταγλανδίνες
Treating post-term pregnancy with prostaglandins

Soilemetzidis, Michail
Σοϊλεμετζίδης, Μιχαήλ

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των προσταγλανδινών στην πρόκληση τοκετού και να συγκριθούν ως προς την αποτελεσματικότητα τους η Μισοπροστόλη και η Δινοπροστόνη.Για τον σκοπό αυτό σε δυο τυχαιοποιημένες ομάδες γυναικών χορηγήθηκαν στην μεν πρώτη δύο δόσεις μισοπροστόλης ακολουθούμενες από ενδοφλέβια έγχυση ωκυτοκίνης ενώ στην δεύτερη δύο δόσεις δινοπροστόνης ακολουθούμενες από ενδοφλεβια έγχυση ωκυτοκίνης. Όταν συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των δύο ομάδων βρέθηκε ότι η μισοπροστόλη είναι πιο αποτελεσματική από την δινοπροστόνη στην πρόκληση τοκετού με παρόμοιο περιγεννητικό αποτέλεσμα και με μία ελαφρά αλλά όχι σημαντική αύξηση στο ποσοστό καισαρικών τομών.
The purpose of the study was to investigate the efficacy of prostaglandins in labor induction and compare the effectiveness of misoprostol and dinoprostone.For this purpose two randomized groups of women were administered misoprostol and dinoprostone. The first group was given two doses of misoprostol followed by intravenous infusion of oxytocin while the second group was given two doses of dinoprostone followed by intravenous infusion of oxytocin. When comparing the results of both groups we found that misoprostol is more effective than dinoprostone in inducing labor with similar perinatal outcome and that there is a slight but not significant increase in the rate of Caesarean sections in the misoprostol group.

Prostaglandins
Πρόκληση τοκετού
Post - term pregnancy
Παράταση κύησης
Labor induction
Προσταγλανδίνες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.